Pradžia EN

Svarstomas Aukšto lygio MTEP (SMART) projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 4 projektas

Informacija pareiškėjams ir projektų vykdytojams

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija paskelbė Europos Sąjungos investicijų fondų priemonės Nr. 01.2.2-LMT-K-718 „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“ (Aukšto lygio MTEP (SMART)) projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 4 projektą. Pagal jį turėtų būti finansuojami moksliniai tyrimai, skirti tirti COVID-19 bei jo sukeltus ekonominius, socialinius, kultūrinius padarinius.

Dokumentas skelbiamas ES investicijų fondų portale www.esinvesticijos.lt – kviečiame susipažinti su aprašo projektu. Pastabas šiam projektui galima teikti iki gegužės 19 d.