Pradžia EN

Prasidėjo metus truksianti Europos ateities konferencija

Kitos Lietuvos ir užsienio mokslo naujienos

Pirmą kartą Europoje vyksta metus truksianti konferencija, skirta piliečių iniciatyvoms, diskusijoms ir idėjomis apie Europos ateitį. Konferencijos išvados bus pateiktos Europos Komisijai, Europos Parlamentui ir Tarybai. Tikimasi, kad jos padės formuoti Europos ateitį pagal piliečių išsakytą viziją.

Piliečiams siūloma diskutuoti bendroje šalių deklaracijoje dėl Europos ateities konferencijos pateiktomis temomis, apimančiomis sveikatą, klimato kaitą, skaitmenizaciją, žaliąją ekonomiką, švietimą, mokslą, inovacijas, kultūrą, demokratiją, įtraukią visuomenę, migraciją ir kitas.

Tarp Lietuvai aktualių Europos ateities konferencijos temų minimos inovacijos, įtraukioji Europa augimas, saugumo užtikrinimas ir kitos.

Konferencijoje gali dalyvauti visi Europos piliečiai, nacionalinės valstybinės institucijos, pilietinė visuomenė bei nevyriausybinės organizacijos, rengdamos nacionalinius, regioniniu teminius renginius.

Renginius, diskusijas, plenarines sesijas galima stebėti ir dalyvauti daugiakalbėje skaitmeninėje platformoje.

Konferencija atidaryta š. m. gegužės 9 d. Išvadas numatoma pateikti 2022 m. pavasarį.