Pradžia EN

Paskelbtas „Europos horizonto“ reglamentas

Informacija pareiškėjams ir projektų vykdytojams

Įsigaliojo Europos Parlamento ir Europos Tarybos reglamentas ((ES) 2021/695), kuriuo įteisinta bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Europos horizontas“ ir dalyvavimo programoje bei sklaidos taisyklės.

Reglamentas paskelbtas Europos Komisijos oficialiame žurnale š. m. gegužės 12 d.

Programa apima tris veiklos sritis. Pirmoje bus remiami Europos mokslo tarybos (angl. European Reserach Council, ERC) koordinuojami tyrimai, programos „Marie Skłodowskos-Curie veiksmai“ mokslininkų stipendijos ir mainai bei tyrimų infrastruktūra. Antroje – su visuomenės pokyčiais, technologine ir pramonine plėtra susiję tyrimai, verslo ir valstybės partnerystė bei Jungtinis tyrimų centras, teikiantis mokslinius duomenis ir techninę paramą ES ir jos šalių politikos rengėjams. Trečia sritis skirta skatinti verslo naujoves per Europos inovacijų tarybą (EIC), skatinti mokslo, studijų ir verslumo integraciją.

Reglamente įtvirtinta Europos Sąjungos (ES) ir trečiųjų šalių bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje nuostata, teigianti, kad šalys gali dalyvauti programoje pagal individualius susitarimus. Derybos vyksta su Jungtine Karalyste, Šveicarija ir Izraeliu. Taip pat gali prisijungti kitos šalys, tokios kaip Kanada, Japonija ar Australija.

Programoje gali dalyvauti tiek mokslininkai, tiek verslas su partneriais iš kitų šalių ir sektorių. Lietuvos mokslo tarybos nacionalinių kontaktinių atstovai (NCP) konsultuoja ir teikia visapusę pagalbą dalyvauti 9 programos srityse.