Pradžia EN

Lyčių lygybės planas – būtina dalyvavimo „Europos horizonte“ sąlyga

Informacija pareiškėjams ir projektų vykdytojams

Europos Komisija „Europos horizonto“ programos projektams numato griežtesnius lyčių lygybės reikalavimus. Programos konkursams teikdami paraišką tyrėjai turės užpildyti deklaraciją, pažymėdami, kad jų atstovaujama institucija turi lyčių lygybės planą.

Lyčių lygybės planas yra visų konkursų, paskelbtų nuo 2022 metų, sąlyga, tačiau taikoma ir tiems 2021 metų konkursams, kuriuose paraiškos teikimo termino pabaiga yra 2022 metai. Ši sąlyga yra taikoma visoms viešojo sektoriaus įstaigoms, mokslinius tyrimus vykdančioms ar aukštojo mokslo institucijoms (tarp jų ir privačioms).

Kviečiame institucijas susipažinti su GEAR (angl. gender equality in academia and research) – įrankiu, skirtu mokslo ir studijų institucijomis padėti pasirengti lyčių lygybės planus.

Daugiau informacijos apie lyčių lygybės planus ir susijusius reikalavimus (informacija nuolat atnaujinama)

Informaciją apie lyčių lygybės planus teikia NCP.