Pradžia EN

Lietuvos mokslo taryba pasirašė atvirą laišką dėl Šveicarijos dalyvavimo programoje „Europos horizontas“

Lietuvos mokslo tarybos naujienos

Lietuvos mokslo taryba palaiko Šveicarijos mokslo tarybos iniciatyvą ir kartu su dar 18 Europos mokslo tarybų, patariamųjų institucijų ir kitų mokslo organizacijų pasirašė atvirą laišką dėl Šveicarijos dalyvavimo programoje „Europos horizontas“.

Laišką pasirašiusios šalys tikisi, kad po nesėkmingų Šveicarijos Konfederacijos ir Europos Komisijos derybų, visgi bus rastas būdas šiai šaliai dalyvauti „Europos horizonte“.

„Pasisakome už atvirą tarptautinį bendradarbiavimą, grėsmių analizę ir jų sprendimą bei tai, kad dalyvavimas programoje asocijuotoms šalims gali būti ribojamas tik išskirtiniais ir aiškiai pagrįstais atvejais“, – sako Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas prof. Romas Baronas.

Laišku norima atkreipti dėmesį į ilgalaikį ir abipusiai naudingą Europos Sąjungos ir Šveicarijos bendradarbiavimą mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje. Tačiau užvėrus kelius Šveicarijai, kaip asocijuotai „Europos horizonto“ šaliai, dalyvauti programoje, galimybės naudotis šios šalies moksline kompetencija, kuri yra svarbi, siekiant programos tikslų ir sprendžiant pasaulinius iššūkius, taptų labai apribotos.

Šveicarijos dalyvavimas Europos bendrosiose programose prasidėjo praėjusio amžiaus 9-ame dešimtmetyje. Nuo 2004 m. Šveicarija yra asocijuota šalis, 2014–2016 m. turėjo iš dalies asocijuotos šalies statusą.

Visas laiško tekstas – Open Letter of European STI Councils and Advisory Bodies and other Science Organisations on the Participation of Switzerland under Horizon Europe.