Pradžia EN

JRC darbo programoje – dėmesys perėjimui prie žaliosios ekonomikos ir skaitmeninės Europos

Informacija pareiškėjams ir projektų vykdytojams

Europos Komisija (EK) patvirtino Jungtinio tyrimų centro (angl. Joint Research Center, JRC) 2021–2022 metų darbo programą. Artimiausiais metais JRC veikla bus skirta palaikyti ir stiprinti šešių EK prioritetų įgyvendinimą, didžiausią dėmesį skiriant Europos žaliajam kursui ir skaitmenizacijai.

Daugiau nei pusė JRC darbo programos skirta palaikyti perėjimo prie žalios ir skaitmeninės Europos strategijas, skatinsiančias keisti ekonomiką, aplinką ir visuomenę. Siekiant šio virsmo darnos, JRC numato koordinuotai atlikti tikslinius tyrimus ir įvertinti Europos žinių, mokslo, inovacijų, investicijų, socialinį ir institucinį pajėgumą. Šiuos vertinimus JRC teiks Europos Komisijai.

JRC taip pat prisidės prie darnesnio tarpusavio „Europos horizonto“ strateginio plano 2021–2024 m. ir „Europos atominės energijos bendrijos“ (Euratom) 2021–2025 m. programos įgyvendinimo.

JRC užduotys yra suformuotos, remiantis EK politiniais prioritetais (EK 2021 m. darbo programa) bei atsižvelgiant į COVID-19 pandemijos padarinius ir Europos ekonomikos gaivinimo planą ir yra nukreiptos į veiklas, kurios padėtų EK įgyvendinti šešis prioritetus:

  1. Europos žaliasis kursas
  2. Europa skaitmeniniame amžiuje
  3. Ekonomika žmonėms
  4. Stipresnė Europa pasaulyje
  5. Europietiško gyvenimo būdo skatinimas
  6. Naujas postūmis Europos demokratijai

JRC teikia mokslinę ir konsultacinę pagalbą bei nepriklausomą ekspertinę nuomonę, kuriant, formuojant ir įgyvendinant Europos Sąjungos politiką bei vykdant stebėseną.

Daugiau informacijos: