Pradžia EN

Naujienos / Archyvas

Metai:
2021-04-14

Kviečiame pasigilinti į papildomus, tačiau paraiškos sėkmei „Europos horizonto“ konkursuose svarbius aspektus

Europos Komisija rengia renginį „A successful proposal for Horizon Europe: Scientific-technical excellence is key, but don’t forget the other aspects“ išsamiau susipažinti su paraiškų rengimo aspektais, kurie kaip ir mokslinė kompetencija yra...
2021-04-09

Pristatomi tarptautiniai CHIST-ERA moksliniai tyrimai ateities ir naujų technologijų srityje

Internetiniame seminare 47 tarptautinės tyrėjų grupės pristatys vykdomus programos CHIST-ERA ateities ir naujų technologijų (angl. Future and Emerging Technologies-FET) srities projektus.
2021-04-02

ERC paskelbė preliminarias 2022 metų kvietimų teikti paraiškas datas

Europos mokslo taryba (ang. European Research Council, ERC) paskelbė preliminarų 2022 metų kvietimų teikti paraiškas kalendorinį planą.  Jis skiriasi nuo praėjusių metų, nes „Europos horizonto“ teminių sričių darbo programos paskelbtos pavėluotai.
2021-04-01

Pasirašyti trumpalaikių tyrimų sveikatos bei švietimo ir ugdymo srityse projektų sutarčių bus kviečiami 12 projektų vykdytojai

Lietuvos mokslo taryba skelbia paraiškų konkurso „Trumpalaikiai (reikminiai) tyrimai (sveikatos, socialinėje ir kitose srityse), analizė ir diagnostikos diegimas (suderinus su SAM), susiję su COVID-19“ rezultatus. Atsižvelgiant į Švietimo, mokslo...
2021-03-30

Lietuvoje oficialiai pristatytas „Europos horizontas“

Šiandien Lietuvos visuomenei ir mokslo bei inovacijų bendruomenei oficialiai pristatyta naujoji Europos Komisijos programa „Europos horizontas“, aptarta, kaip programa galėtų prisidėti siekiant Lietuvos tikslų,  paskatinti Lietuvos dalyvius...
2021-03-29

Konkursas į Teisės ir personalo skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo) pareigas

Lietuvos mokslo taryba ieško viešųjų pirkimų specialisto-teisininko.
2021-03-24

Gautas kreipimasis parengti finansuotinų mokslo duomenų bazių atrinkimo metodiką

Lietuvos mokslo taryba gavo Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos prašymą parengti finansuotinų mokslo duomenų bazių atrankos metodikos, pagal kurią būtų galima atrinkti finansuotinas mokslo duomenų bazes, projektą.
2021-03-23

Lietuvoje oficialiai pristatoma mokslo ir inovacijų programa „Europos horizontas“

Kokių tikslų Europos Sąjungai padės siekti Europos mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Europos horizontas“? Kaip programa talkintų Lietuvai siekiant savų tikslų? Kokios jos priemonės paspartintų  žaliosios ekonomikos ir skaitmenizacijos...
2021-03-23

Pradedamos diskusijos apie naujojo Europos bauhauzo iniciatyvas Lietuvoje

Lietuvos mokslo taryba kviečia mokslo ir inovacijų bendruomenę į diskusijas apie naujojo Europos bauhauzo idėjų įgyvendinimą Lietuvoje. Pirmoji diskusija – jau š. m. kovo 25 d. 9 val.
2021-03-10

Atšaukiamas kovo 16 d. informacinis renginys pareiškėjams, ketinantiems teikti paraiškas COVID-19 Aukšto lygio MTEP (SMART) konkursui

Š. m. kovo 16 d. planuotas informacinis renginys pareiškėjams, ketinantiems teikti paraiškas COVID-19 Aukšto lygio MTEP (SMART) konkursui neįvyks. Kviečiame konsultuotis individualiai.
Atgal į naujienų sąrašą
1 2 3 4 5 6 7