Pradžia EN

Naujienos

2021-06-23 Informacija pareiškėjams ir projektų vykdytojams

Jau galima teikti paraiškas „Europos horizonto“ pasauliniams iššūkiams spręsti ir Europos pramonės konkurencingumui didinti skirtos veiksmų srities konkursams

Europos Komisijos finansavimo ir paraiškų konkursų portale paskelbti „Europos horizonto“ antros veiksmų srities, skirtos mokslinių tyrimų ir inovacijų projektams, padėsiantiems spręsti pasaulinius iššūkius ir didinti Europos pramonės...
2021-06-17 Informacija pareiškėjams ir projektų vykdytojams

Pratęstas studentų vasaros praktikų paraiškų vertinimas

Lietuvos mokslo taryba, atsižvelgdama į tai, kad užsitęsė trečio studentų vasaros praktikų paraiškų konkurso (kvietimas Nr. 24) ekspertinis vertinimas, ir vadovaudamasi Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų 2014 m. spalio 8...
2021-06-16 Informacija pareiškėjams ir projektų vykdytojams

Paskelbtos visos „Europos horizonto“ darbo programos

Europos Komisija paskelbė ambicingiausios mokslų ir inovacijų programos „Europos horizontas“ darbo programas, kuriose pristatyta visa su programa susijusi informacija: kvietimai teikti paraiškas, teisiniai ir finansiniai aprašymai, paraiškų ir...
2021-06-16 Informacija pareiškėjams ir projektų vykdytojams

JRC darbo programoje – dėmesys perėjimui prie žaliosios ekonomikos ir skaitmeninės Europos

Europos Komisija (EK) patvirtino Jungtinio tyrimų centro (angl. Joint Research Center, JRC) 2021–2022 metų darbo programą. Artimiausiais metais JRC veikla bus skirta palaikyti ir stiprinti šešių EK prioritetų įgyvendinimą, didžiausią dėmesį...
2021-06-11 Lietuvos mokslo tarybos naujienos

Lietuvos mokslo taryba pasirašė atvirą laišką dėl Šveicarijos dalyvavimo programoje „Europos horizontas“

Lietuvos mokslo taryba palaiko Šveicarijos mokslo tarybos iniciatyvą ir kartu su dar 18 Europos mokslo tarybų, patariamųjų institucijų ir kitų mokslo organizacijų pasirašė atvirą laišką dėl Šveicarijos dalyvavimo programoje „Europos horizontas“.
2021-06-11 Informacija pareiškėjams ir projektų vykdytojams

Efektyvus būdas plėsti ryšius – dalyvauti „Europos horizonto“ informacinės savaitės partnerių paieškos renginiuose

Lietuvos mokslo tarybos nacionaliniai kontaktiniai atstovai (NCP), atsižvelgdami į išaugusį tyrėjų domėjimąsi partnerių paieška, atkreipia dėmesį į „Europos horizonto“ informacinėse dienose vyksiančius tam skirtus renginius.
2021-06-09 Informacija pareiškėjams ir projektų vykdytojams

Atnaujintas paraiškų teikimas MTEP projektų, skirtų tirti COVID-19 bei jo sukeltus ekonominius, socialinius, kultūrinius padarinius, konkursui

Lietuvos mokslo taryba, vadovaudamasi Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos š. m. birželio 4 d. raštu, atnaujino Europos Sąjungos fondų investicijų priemonės Nr. 01.2.2-LMT-K-718 „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“...
2021-06-08 Lietuvos mokslo tarybos naujienos

Prezidento metinis pranešimas: būtina nuosekliai didinti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros finansavimą bent iki 2 proc. BVP

Prezidentas Gitanas Nausėda antrajame savo metiniame pranešime atkreipė Seimo ir Vyriausybės dėmesį į būtinybę nuosekliai didinti mokslinių tyrimų finansavimą, mini fundamentalius tyrimus ir drąsina mokslininkus aktyviau dalyvauti tarptautinėse...
2021-06-07 Informacija pareiškėjams ir projektų vykdytojams

Netrukus prasidės „Europos horizonto“ 10 informacinių dienų renginiai

Š. m. birželio 28–liepos 9 d. vyks mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos horizontas“ informacinės dienos. Paskelbtas renginių kalendorius, baigiamos tikslinti jų programos.
2021-06-07 Lietuvos mokslo tarybos naujienos

Konkursas į politikos analitiko (-ės) pareigas Lietuvos mokslo ryšių biure LINO Briuselyje

Lietuvos mokslo taryba skelbia konkursą  į politikos analitiko (darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį) pareigas, Lietuvos mokslo ryšių biure LINO.
Archyvas
1 2