Pradžia EN

Ilgalaikės institucinės MTEP programos

Ilgalaikių institucinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) programų paskirtis – užtikrinti nuoseklius, planingus, kryptingus, turinčius ilgalaikį poveikį ir būtinus valstybės ir visuomenės aktualioms problemoms spręsti MTEP darbus, kuriems reikalingos kolektyvinės tyrėjų pastangos ir kuriuos vykdo viena institucija arba su partneriais.

Lietuvos mokslo taryba trečiaisiais programų vykdymo metais įvertina ilgalaikių institucinių (MTEP) programų ataskaitas ir teikia išvadas Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai (ŠMSM) ir programų vykdytojams, siūlydama programą tęsti, tikslinti arba nutraukti. Programų trukmė – 5 metai, jos finansuojamos instituto bazinio finansavimo lėšomis.

Taryba taip pat vertina siūlomas šių programų tematikas. Ilgalaikes institucines MTEP programas gali inicijuoti vienas ar keli valstybiniai mokslinių tyrimų institutai pagal savo mokslinės veiklos kryptis. Programą taip pat gali inicijuoti Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM).

Ilgalaikių institucinių MTEP programų inicijavimo, tvirtinimo, vykdymo ir vertinimo tvarkos aprašas