Pradžia EN

Kalendorinis kvietimų planas

Kvietimų pobūdis
Programų grupės
Programos paskirtis
2021
2022
II III IV I
Valstybės užsakomieji tyrimai
COVID-19 Aukšto lygio MTEP (SMART)*** 06.09 - 07.09    
Valstybinė lituanistinių tyrimų 2016-2024 metų programa. Mokslo projektai      
Valstybinė lituanistinių tyrimų 2016-2024 metų programa. Sklaidos projektai      
Mokslininkų inicijuoti projektai
Mokslininkų grupių projektai    
Tarptautinio bendradarbiavimo projektai ir tarptautiniai įsipareigojimai
COST (dalyvavimas) Nuolatinis kvietimas
ENUTC 02.01 - 09.23    
JPIAMR-ACTION 01.14 - 07.12    
M-ERA.NET 03.15 - 11.17  
Lietuvos-Japonijos bendri projektai 06.15 - 09.08    
QuantERA 03.12 - 09.15    
Priemonės tyrėjų karjerai ir mobilumui
Tyrėjų išvykų finansavimas (LINO LT)** Nuolatinis kvietimas
Užsienio mokslininkų vizitų finansavimas (LINO LT)** Nuolatinis kvietimas

** – ES struktūrinių fondų investicijų projektas 
*** –  ES struktūrinių fondų investicijų priemonė