Pradžia EN

Pažangos sklaida ir dalyvavimo plėtra

Strateginis tikslas. Skatinti visapusišką Europos mokslinį, technologinį ir inovacinį potencialą, mažinti egzistuojančius skirtumus Europoje mokslo ir inovacijų srityse, skatinti konkurencingumą bei užtikrinti, kad inovacinės ekonomikos naudą pajustų visos Europos valstybės ir regionai.

Pažangos sklaidos ir dalyvavimo plėtros priemonės (Spreading Excellence and Widening Participation) yra skirtos ES šalims, kurių mokslinių tyrimų ir inovacijų vykdymo lygio (MTI) rodikliai mažesni nei 70% ES vidurkio, ir asocijuotoms šalims, siekiant sumažinti mokslo kokybės ir inovacijų skirtumus tarp Europos regionų. MTI rodiklis – tai sudėtinis indikatorius, parodantis mokslinių tyrimų pažangą nacionaliniu lygiu.

Plėtros šalys (ES narės): Bulgarija, Kroatija, Kipras, Čekija, Estija, Vengrija, Latvija, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Lenkija, Portugalija, Rumunija, Slovakija ir Slovėnija.

Plėtros šalys (ES asocijuotos šalys): Albanija, Armėnija, Bosnija ir Hercegovina, Farerų salos, Makedonija, Gruzija, Moldova, Juodkalnija, Serbija, Tunisas, Turkija ir Ukraina.

Mokslo finansavimo priemonės

  • Komandų kūrimas (Teaming)– pažangių mokslo institucijų partnerystė su institucijomis iš plėtros šalių naujų pažangos centrų (Centres of excellence) kūrimui ar esamų atnaujinimui plėtros šalių regionuose. Projekto koordinatorius - iš plėtros šalies, partneris – aukšto lygio Europos mokslinių tyrimų ir inovacijų institucija (vieša arba privati) iš kitos nei koordinatorius ES šalies. Priemonė dvipakopė – 2 kvietimai: I etapas (Teaming 1) – finansuojamas būsimo centro verslo (veiklos) plano parengimas, remiamas komandų formavimas su aukšto lygio Europos institucija; II etapas (Teaming 2) – finansinė parama centro įkūrimo pradžiai.
  • Dvynių projektai(Twinning) – apsikeitimas žiniomis ir gerąja patirtimi per mokslo personalo mainus tarp plėtros šalių ir aukščiausio lygio mokslinių tyrimų institucijų. Paraišką teikia 3 dalyviai: mažiausiai 2 iš ES ar asocijuotos šalių ir koordinatorius iš plėtros šalies. Finansuojamos veiklos: ekspertų vizitai, mokymai, mokslininkų mainai, dalyvavimas seminaruose, konferencijose, bendrų „vasaros mokyklos“ tipo veiklų organizavimas, viešinimo veiklos. Įrangai ir tyrėjų atlyginimams parama neskiriama.
  • ERA pozicijos(ERA Chairs) – parama skiriama aukščiausio lygio mokslininkų pritraukimui į aukštą mokslinį potencialą turinčias mokslo įstaigas plėtros šalyse. Projektas finansuoja atlyginimus ERA mokslininkui ir jo komandai, mokymus, lavinimo veiklas, susitikimus, publikacijų, patentavimo išlaidas. Paraiškas teikiančios institucijos turėtų derinti ERA pozicijos projekto lėšas su kitais finansavimo šaltiniais, ypač ES struktūriniais ir investiciniais fondais.
  • Parama MTI politikai (Policy Support Facility)– parama skiriama nacionalinių ir/ar regioninių mokslinių tyrimų ir inovacijų politikos kūrimui, įgyvendinimui ir tarptautiniam ekspertiniam vertinimui.
  • Plėtros stipendijos (Widening fellowships) – tai speciali priemonė plėtros šalims, kuria siekiama mažinti tyrėjų mobilumo netolygumus visoje Europoje. Geriausi mokslininkai skatinami vykti dirbti į plėtros šalis. Paraiškos Plėtros stipendijai turi atitikti visas sąlygas, nurodytas Marie Skłodowska-Curie individualioms stipendijoms (MSCA IF) gauti. Patyrusių tyrėjų paraiškos dėl MSCA IF Europos stipendijų plėtros šalyse, įvertintos ne mažesniu nei slenkstiniu balu, tačiau nefinansuotos iš MSCA IF kvietimo lėšų, bus automatiškai priskiriamos Plėtros stipendijų kvietimui.

Kvietimai teikti paraiškas

Biudžetas: 816 mln. eurų.

Svarbūs dokumentai ir naudingos nuorodos

Nacionalinis atstovas (NCP)

Atstovas „Horizonto 2020“ komitete 

Ekspertai „Horizonto 2020“ komitete:

  • Vilma Popovienė (Švietimo ir mokslo ministerija), tel. (8 5) 219 1169, e. p. vilma.popoviene@smm.lt 
  • Renata Razmaitė (Švietimo ir mokslo ministerija), tel. (8 5) 219 1171, e. p. renata.razmaite@smm.lt 
  • Živilė Ruželė (Lietuvos mokslo taryba), tel. 8 676 14383, e. p. zivile.ruzele@lmt.lt (Lietuvos mokslo taryba)