Pradžia EN

Mokslo Europa

Asociacija „Mokslo Europa“ (angl. Science Europe) oficialiai buvo įsteigta 2011 m. spalio 21 d. Berlyne. Ji jungia 47 Europos mokslinius tyrimus finansuojančių ir vykdančių institucijų iš 27 Europos valstybių. Lietuvos mokslo taryba yra „Mokslo Europa“ narė. Asociacijos būstinė įkurta Briuselyje.

Pagrindinis „Mokslo Europa“ tikslas yra atstovauti asociacijos narių interesams bendradarbiaujant su Europos universitetais, Europos mokslo vyriausybinėmis organizacijomis, Europos Komisija kuriant vieningą Europos mokslinių tyrimų erdvę (EMTE).

„Mokslo Europa“ uždaviniai:

 • Skatinti institucijų narių bendradarbiavimą mokslo politikos ir veiklos klausimais.
 • Stiprinti institucijų narių poveikį kuriant Europos mokslinių tyrimų erdvę bedarbiaujant su Europos Komisija;
 • Diskutuoti su mokslo visuomene ir mokslo organizacijomis EMTE ir mokslo politikos klausimais;
 • Sukurti platformą bendradarbiauti su nacionalinėmis mokslo ministerijomis;
 • Bendradarbiauti su ne Europos mokslo institucijomis;
 • Sukurti bendrą veiksmų planą kaip užtikrinti Europoje finansuojamų mokslinių tyrimų ir inovacijų poveikį vystant Europos ekonomiką bei sprendžiant socialines problemas.

„Mokslo Europa“ mokslo komitetai

„Mokslo Europa“ lemiamą įtaką formuojant bendrą mokslo politiką ir prioritetus turi mokslininkai: pagal tyrimų kryptis suformuoti šeši moksliniai komitetai:

 • Humanitarinių mokslų;
 • Socialinių mokslų;
 • Gyvybės mokslų (įtraukiant aplinkos ir geologijos mokslus);
 • Medicinos mokslų;
 • Fizikos, chemijos ir matematikos mokslų (įtraukiant medžiagotyrą);
 • Inžinerijos mokslų (įtraukiant geoinžinerijos ir bioinžinerijos bei technologijos mokslus).

 

Daugiau informacijos