Pradžia EN

HERA

Humanitarinių mokslų Europos mokslinių tyrimų erdvėje (angl. Humanities in the European Research Area, HERA) tinkle yra 24 Europos šalių mokslų tarybos. HERA tikslas – skatinti aukšto lygio tarptautinius humanitarinių ir socialinių mokslų srities tyrimus Europoje, koordinuojant nacionalines mokslinių tyrimų programas ir organizuojant šios srities tarptautinį konkursinį finansavimą.

HERA narės pripažįsta, jog humanitariniai mokslai yra ypatingai svarbūs, norint suvokti pagrindinius šiuolaikinės Europos visuomenės pokyčius.

Siedamos nacionalines programas ir vykdydamos socialiniams, kultūriniams, politiniams ir moraliniams pokyčiams skirtas jungtines mokslinių tyrimų programas (angl. joint research programmes, JRP), šalys kuria naujas žinias, kurios padėtų politikams, mokslininkams ir plačiajai visuomenei geriau suprasti besikeičiančio pasaulio iššūkius.

HERA, siekdama reikšmingesnio humanitarinių mokslų vaidmens Europos mokslinių tyrimų erdvėje ir diskusijose Europos visuomenei aktualiais klausimais, dalyvauja naujų ir novatoriškų mokslinių tyrimų darbotvarkių rengime.

Lietuvos mokslo taryba administruoja HERA jungtines mokslinių tyrimų programas ir finansuoja Lietuvos tyrėjų veiklas konkursus laimėjusiuose tarptautiniuose projektuose.

Daugiau informacijos:


Informaciją teikia programų koordinatorė  Agnė Albrechtaitė, tel. (8 5) 236 0508, e. p. agne.albrechtaite@lmt.lt. (Tarptautinių programų skyrius, kab. 163, įėjimas iš Tilto g.)