Pradžia EN

Prof. V. Razumas: Turime didelį potencialą 2021–2027 m. aktyviai dalyvauti ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programoje „Europos horizontas“

Lietuvos mokslo tarybos naujienos

Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas prof. Valdemaras Razumas šiandien vykstančioje konferencijoje „Europos horizontas: naujos galimybės Lietuvos tyrėjams 2021–2027 m.“, sveikindamas Lietuvoje viešintį Europos Komisijos Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinį direktorių Jean-Eric Paquet ir mokslo bei verslo bendruomenę, akcentavo, kad Lietuva turi visas galimybes sėkmingai dalyvauti „Europos horizonte“ bei taip didinti valstybės mokslinį kapitalą.

„Turime potencialą 2021–2027 metais aktyviai dalyvauti naujoje Europos Sąjungos mokslių tyrimų ir inovacijų programoje „Europos horizontas“. Išplėtotos mokslinių tyrimų infrastruktūros, turime stiprių mokslinę veiklą vykdančių tyrėjų, ir apskritai, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros srities darbuotojų skaičiumi artėjame prie ES šalių vidurkio“.

LR statistikos departamento ir „Eurostat“ 2013–2017 metų duomenimis, Lietuvoje vidutiniškai dirba 8 600 tyrėjų, iš jų 50–60 proc. (5 metų vidurkis – 5 007 tyrėjų) dirba aukštojo mokslo sektoriuje, apie 25 proc. (vidurkis – 2 109 tyrėjų) – verslo sektoriuje. Kasmet doktorantūroje studijuoja apie 2 700 doktorantų, iš jų per metus daktaro laipsnį įgyja vidutiniškai 390.

Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) srities darbuotojų skaičiumi artėjame prie ES. Lietuvoje milijonui gyventojų tenka 3,1 tūkst. MTEP darbuotojų, ES šalių vidurkis – 3,8 tūkst. Tačiau išlaidomis MTEP pagal skiriamą bendro vidaus produkto dalį atsiliekame: 2017 m. Lietuvos BVP dalis MTEP viešajam sektoriui sudarė 0,57 proc. (ES – 0,71 proc.), verslo sektoriui – 0,37 proc. (ES – 1,36 proc.).

„Naujoji ES programa Lietuvos mokslininkams yra itin aktualus finansavimo šaltinis. Lietuvos verslas vis dar skiria gerokai mažiau dėmesio MTEP nei verslas Europoje. Skaičiuojant procentinę dalį nuo BVP, tai sudaro 3,7 kartų mažiau nei ES vidurkis. Svarbu ir tai, kad mažėja ES struktūrinių fondų finansavimas, todėl „Europos horizontas“ mūsų šaliai bus viena iš pagrindinių mokslo finansavimo šaltinių šalia valstybės biudžeto lėšų“, – sako V. Razumas.

Programa „Europos horizontas“ – tai pagrindinis ES finansinis instrumentas, skirtas aukšto lygio tyrimams ir mokslu grįstoms inovacijoms kurti, tarptautiniam bendradarbiavimui skatinti, ES konkurencingumui didinti ir bendrai Europos mokslinių tyrimų erdvei formuoti. Ji bus įgyvendinama 2021–2027 m., tai jau devintoji bendra ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programa.

Konferencijos „Europos horizontas“: naujos galimybės Lietuvos tyrėjams 2021–2027 m.“ tikslas – pristatyti pasirengimą vykdyti ES 2021–2027 metų mokslinių tyrimų ir inovacijų programą Lietuvos institucijoms, įmonėms, tyrėjams ir mokslininkams bei visuomenei ir aptarti Lietuvos dalyvavimo joje galimybes ir iššūkius.

Lietuvos mokslo taryba konferenciją organizuoja kartu su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija bei Lietuvos mokslo ryšių biuru Briuselyje LINO.