Pradžia EN

Video medžiaga

Nacionalinei lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programai pasibaigus

Vasario 18 d. renginio filmuota medžiaga.


Mokslo ekspresas: Apie šviestukus ir jų galią

Projektas „Optoelektronikos poreikiams skirtų nitridinių junginių heterosandarų netiesinė optinė ex-situ diagnostika ir optimizavimas (OPTO)“, Nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-006, mokslinio tyrimo vadovas dr. Kęstutis Jarašiūnas. 


Mokslo ekspresas: Istorinė demografija

Projektas „Istorinės demografijos tyrimai ir jų taikymas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žydų surašymų pavyzdžiu“, Nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-050, mokslinio tyrimo vadovė dr. Jurgita
Verbickienė. 


Mokslo ekspresas: Kaip bakterijos paverčiamos diagnostikos prietaisais

Projektas „Kompiuterinių metodų, algoritmų ir įrankių efektyviam sudėtingos geometrijos biojutiklių modeliavimui ir optimizavimui sukūrimas“, Nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K- 01-073, mokslinio tyrimo vadovas dr. Romas Baronas. 


Mokslo ekspresas: Kaip gimė Lietuvos valstybė

Projektas „Lietuvos valstybės ištakos Dubingių mikroregiono tyrimų duomenimis“, Nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-037, mokslinio tyrimo vadovas Dr. Albinas Kuncevičius. 


Mokslo ekspresas: karai ir Lietuvos gyventojų perkėlimai

Projektas “Gyventojų dislokacija ir jos politinis bei kultūrinis palikimas XX amžiaus Lietuvoje”, Nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-014, mokslinio tyrimo vadovas Dr. Tomas Balkelis. 


Mokslo ekspresas: Krizė ir teisė. Kaip neperžengti Rubikono

Projektas „Ekonominės krizės (recesijos) iššūkiai teisės viešpatavimui ir žmogaus teisėms“, Nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-085, mokslinio tyrimo vadovas Dr. Egidijus Kūris. 


Mokslo ekspresas: Nanorobotų kūrėjai


Projektas „Polimerais ir biologiniu atpažinimu pasižyminčiomis struktūromis modifikuoti fermentai selektyviam ląstelių poveikiui“, Nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-042, mokslinio tyrimo vadovas Dr. Arūnas Ramanavičius.


Mokslo ekspresas: Glaukoma – kaip išsaugoti regėjimą  

Projektas VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-080, Nr. „Įrodymais pagrįstų glaukomos diagnostikos ir gydymo metodų įdiegimas, taikant novatorišką neinvazinį intrakranijinio spaudimo bei akių kraujotakos rodiklių matavimą“, mokslinio tyrimo vadovas Dr. Alon Harris.


Mokslo ekspresas: Biojutikliai arba maisto liaudies kontrolė 

Projektas „Nano - ir lazerinių technologijų panaudojimas grafeno tyrimui ir modifikavimui bei (bio)jutiklių, skirtų maisto kokybės kontrolei, konstravimui ir miniatiūrizavimui“, Nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-124, mokslinio tyrimo vadovė Dr. Rasa Pauliukaitė.


Mokslo ekspresas: Bronzos amžius Lietuvoje 

Projektas „Technologija ir visuomenės raida priešistorėje: bronzos amžiaus metalo dirbinių tyrimas“, Nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-101, mokslinio tyrimo vadovė Dr. Agnė Čivilytė.


Mokslo ekspresas: Dvi Lietuvos

Projektas „Du nepriklausomybės dešimtmečiai: Kauno (1918-1940) ir Vilniaus (1990-2012) Lietuvos Respublikos lyginamosios istorinės sociologijos požiūriu“, Nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-010, mokslinio tyrimo vadovas Prof. Zenonas Norkus.

 


Mokslo ekspresas: Kaip gimsta vaistai 

Projektas „Kompleksinė naujų priešvėžinių junginių paieška: nuo fundamentaliųjų tyrimų iki kryptingų modeliavimo ir sintezės“, Nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-002, mokslinio tyrimo vadovė Dr. Inga Čikotienė.

 


Mokslo ekspresas: Kvantinio pasaulio paslaptys 

Projektas „Kvantinis sužadinimų supainiojimas ir jų dinamika baltymuose bei molekulinėse nanostruktūrose“, Nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-007, mokslinio tyrimo vadovas Prof. Leonas Valkūnas.

 


Mokslo ekspresas: Iš Šviestukų gyvenimo

Projektas „Optoelektronikos poreikiams skirtų nitridinių junginių heterosandarų netiesinė optinė ex-situ diagnostika ir optimizavimas“, Nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-006, mokslinio tyrimo vadovas prof. Kęstutis Jarašiūnas. 


Mokslo ekspresas: Šviesos galia

Projektas „Šviesos emisijos nitridiniuose puslaidininkiuose stiprinimas įterpiant borą, gerinantį gardelių suderinamumą“, Nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-014, mokslinio tyrimo vadovas prof. Gintautas Tamulaitis. 


Mokslo ekspresas: Naujojo žmogaus formos

Projektas „Multifunkcinių molekulinių sistemų fotofizikinių savybių valdymas“, Nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-012, mokslinio tyrimo vadovas prof. Saulius Juršėnas. 


Mokslo ekspresas: Gilyn į atomą

Projektas „Atominių duomenų bazės astrofizikinei, technologinei ir laboratorinei plazmai modeliuoti sukūrimas ir pildymas“, Nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-013, mokslinio tyrimo vadovas prof. Pavelas Bogdanovičius.


Mokslo ekspresas: Nelengva būti vaiku


Projektas „Nevaisingumo rizikos diagnostika ir gydymas vaikams sergantiems kriptorchizmu“, Nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-039, mokslinio tyrimo vadovas prof. Faruk Hadziselimovic.


Mokslo ekspresas: Apie atomus ir kiaušinius

Projektas „Epitaksinių praskiestųjų bismidų sluoksnių ir darinių technologija ir tyrimai“, Nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-058, mokslinio tyrimo vadovas prof. Arūnas Krotkus.


Mokslo ekspresas: Kalbos tyrimai. Tarmės


Projektas „Šiuolaikiniai geolingvistikos tyrimai Lietuvoje: punktų tinklo optimizacija ir interaktyvioji tarminės informacijos sklaida“, Nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-028, mokslinio tyrimo vadovas prof. Danguolė Mikulėnienė.


Mokslo ekspresas: Karo poveikis – menui

Projektas „Lietuva karuose: kultūra, tapatybės, egzilis“, Nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-058, mokslinio tyrimo vadovas prof. Rasutė Žukienė.