Pradžia EN

Mokslo sričių, krypčių ir šakų klasifikacijos projektas

Lietuvos mokslo tarybos mokslo sričių, krypčių ir šakų klasifikacijos projektas, į kurio rengimą buvo įsitraukusi akademinė bendruomenė (klasifikacijos projektas skelbtas viešai, sulaukta daugiau nei 200 siūlymų, kuriuos teikė tiek ir institucijos bei asociacijos; tiek pavieniai mokslininkai, siūlymai aptarti viešame 2011 m. gegužės 30 d. vykusiame renginyje), buvo pateiktas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai, siūlant inicijuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 29 d. nutarimo „Dėl mokslo sričių, krypčių ir šakų klasifikacijos“ (Žin., 2010, Nr.158-8030) dalinį pakeitimą (LMT 2012-01-17 raštas Nr.4S-37).

Tarybos nuostata – parengtas mokslo sričių, krypčių ir šakų klasifikatoriaus projektas, ypač atsižvelgiant į per pastarąjį dvidešimtmetį pakitusias, išnykusias ar naujas atsiradusias mokslo kryptis ir šakas bei išryškėjusį tarpdalykiškumą, yra labai aktualus ir teiktinas svarstyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei. Švietimo ir mokslo ministerijos nuomone pasiūlytasis projektas yra per ankstyvas, nes reikėtų sulaukti Europos Sąjungos direktyvos pakeitimo (ŠMM 2012-04-04 raštas Nr. SR-1772).