Pradžia EN

Paskelbtas aprašas ES fondų investicijų lėšomis finansuoti užsienio profesorių pritraukimo į Lietuvą projektus, kviečiame teikti siūlymus

Informacija pareiškėjams ir projektų vykdytojams

LR Švietimo ir mokslo ministerija paskelbė 2014–2020 metų Europos Sąjungos (ES) fondų investicijų priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ (Valstybės profesorių programa) projektų finansavimo sąlygų aprašo projektą. Pagal šį aprašą numatoma finansuoti užsienio profesorių į Lietuvą pritraukimo projektus, siekiant, kad patyręs mokslininkas Lietuvoje ne tik atliktų mokslinius tyrimus, bet ir padėtų suformuoti naują mokslinių tyrimų kryptį ir tyrėjų branduolį tokiems moksliniams tyrimams vykdyti.

Kviečiame susipažinti su aprašo projektu (paskelbtas portale www.esinvesticijos.lt) ir iki sausio 24 d. e. p. rita.ulkiene@smm.lt teikti siūlymus šios priemonės įgyvendinimui.

Valstybės profesorių programos projektams numatyta skirti 5,7 mln. eurų, kvietimą numatoma skelbti šių metų pirmo ketvirčio pabaigoje. Projektus administruos Lietuvos mokslo taryba.