Pradžia EN

Pareiškėjams (parama už akademinius pasiekimus)

Konkurso vykdymo tvarka

Konkursai pirmų–antrų metų nuolatinių studijų bei pirmų–trečių metų ištęstinių studijų ir trečių–ketvirtų metų nuolatinių studijų bei ketvirtų–šeštų metų ištęstinių studijų doktorantų vyksta atskirai kiekvienos mokslo (meno) srities pogrupyje. Priklausomai nuo gautų paraiškų skaičiaus, gali būti sudaromi bendri kelių mokslo ir meno sričių pogrupiai.

Paramos už akademinius pasiekimus dydis ir skyrimas

Paramos už akademinius pasiekimus dydis gali būti iki 304 Eur per mėnesį. Parama už  akademinius pasiekimus skiriama vieneriems kalendoriniams metams – nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d., bet ne ilgiau kaip iki doktorantūros pabaigos.

Paramos skyrimą reglamentuojantys teisės aktai

Paraiškos pateikimo ir vertinimo formos

2018 m. spalio 23 d. informacinio renginio doktorantams, rengiantiems paraiškas pagal kvietimus 2019 metų paramai už akademinius pasiekimus ir paramai akademinėms išvykoms 2019 metų I pusmetį gauti, medžiaga.