Pradžia EN

Pareiškėjams (parama akademinei išvykai)

Konkurso vykdymo tvarka

Konkursai vykdomi atskirai 2 pogrupiuose: 1) biomedicinos, fizinių, technologijos ir žemės ūkio mokslų sričių; 2) humanitarinių ir socialinių mokslų sričių bei meno srities.

Finansuojamos veiklos

 • užsienyje vykstančiame tarptautiniame mokslo ar meno renginyje pristatyti savo mokslinių tyrimų ir (ar) meno kūrinių;
 • dalyvauti užsienyje vykstančiame tarptautiniame seminare ar doktorantams skirtuose mokymuose;
 • stažuotis užsienio mokslo ir studijų ar kitoje mokslinius tyrimus vykdančioje institucijoje.

Nefinansuojamos veiklos

 • išvykos atlikti mokslinį darbą, skaityti paskaitų ar rinkti medžiagos moksliniam darbui;
 • išvykos į tarptautinius renginius (išskyrus tarptautinius seminarus ar mokyklas), jei doktorantas nenumato pristatyti pranešimo ar meno kūrinio.

Finansuojamos išlaidos

 • Dienpinigiai (ar maitinimo išlaidos)
 • Kelionės išlaidos (tarp jų ir vietiniam transportui)
 • Renginio dalyvio (registracijos) mokestis
 • Gyvenamojo ploto nuoma
 • Viza
 • Draudimas

Paramos skyrimą reglamentuojantys teisės aktai

Paraiškos pateikimo ir vertinimo formos

2018 m. spalio 23 d. informacinio renginio doktorantams, rengiantiems paraiškas pagal kvietimus 2019 metų paramai už akademinius pasiekimus ir paramai akademinėms išvykoms 2019 metų I pusmetį gauti, medžiaga.