Pradžia EN

Renkami kandidatai tapti Lietuvos mokslo tarybos pirmininku, skelbia Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Lietuvos mokslo tarybos naujienos

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, vadovaudamasi  Mokslo ir studijų įstatymu ir Lietuvos mokslo tarybos nuostatais, kviečia siūlyti kandidatus tapti Lietuvos mokslo tarybos pirmininku. 

Siūlyti kandidatus galima iki kovo 19 d. e. p. smmin@smm.lt. Išsamesnė informacija – Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos svetainėje.

Tarybos pirmininką Vyriausybės teikimu tvirtina Seimas.

Lietuvos mokslo taryba yra ekspertinė institucija, patarianti Seimui ir Vyriausybei mokslo ir mokslininkų rengimo klausimais. Taryba organizuoja ir vykdo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) konkursinį finansavimą, mokslo darbuotojų minimalius kvalifikacinius pareigybių reikalavimus, Lietuvoje vykdomos MTEP ir doktorantūrų vertinimą, nagrinėja ir teikia siūlymus dėl šios veiklos veiksmingumo ir atitikties valstybės reikmėms bei skatina Lietuvos mokslo išteklių plėtrą, mokslo ir studijų institucijų veiklą, kelia mokslo prestižą, formuoja MTEP palankią aplinką.

Lietuvos mokslo tarybą sudaro valdyba, du ekspertų komitetai – Humanitarinių ir socialinių mokslų komitetas ir Gamtos ir technikos mokslų komitetas – ir Mokslo fondas.