Pradžia EN

Projektų vadovams – papildomi treji metai planuotai mokslinių rezultatų sklaidai pasiekti

Informacija pareiškėjams ir projektų vykdytojams

Lietuvos mokslo taryba nustatė, kad tyrėjai konkursų būdu valstybės biudžeto lėšomis finansuojamų mokslinių tyrimų rezultatus (produkciją) gali pateikti per papildomą trejų metų laikotarpį. Tai turėtų palengvinti projektų administravimą ir prisidėti prie mokslinių rezultatų kokybės.

Atnaujintose Mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrosiose taisyklėse numatyta, kad tyrėjams, nepateikusiems mokslinių tyrimų rezultatų su baigiamąja projekto ataskaita, gali būti papildomai suteikti treji metai tai padaryti. Ši nuostata taikoma nacionalinių mokslo programų, Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programos, reikminių tyrimų, mokslininkų grupių bei dvišalių (trišalių) programų projektams.

Pasinaudoję galimybe pratęsti rezultatų pateikimo laikotarpį, tyrėjai patys spręs, kaip greitai jie įvykdys įsipareigojimus ir vėl galės dalyvauti Tarybos skelbiamuose paraiškų konkursuose. Planuotus rezultatus tyrėjai galės pateikti bet kada iki papildomo laikotarpio pabaigos, o pateikę ir per tris mėnesius gavę teigiamą ataskaitos įvertinimą dalyvauti naujame paraiškų konkurse be jokių apribojimų.

Papildomas atsiskaitymo už mokslinius rezultatus laikotarpis ypač aktualus tyrėjams, siekiantiems mokslinių tyrimų rezultatus skelbti prestižiniuose tarptautiniuose žurnaluose, kai rezultatai, tikėtina,  bus vertingi ir įdomūs mokslo visuomenei, o projekto įgyvendinimo laikotarpis yra per trumpas, kad jie būtų spėti paskelbti aukšto lygio tarptautiniuose žurnaluose.

Atnaujintos Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrosios taisyklės įsigaliojo š. m. balandžio 6 d. Jos taikomos naujiems projektams ir projektams, kurių pabaiga numatyta vėliau, nei įsigaliojo nauja Taisyklių redakcija.