Pradžia EN

Patvirtintas naujas Europos mokslo tarybos (ERC) prezidentas

Kitos Lietuvos ir užsienio mokslo naujienos

Europos Komisija (EK) paskyrė Europos mokslo tarybos (angl. European Reserach Council, ERC) prezidentą – šias pareigas nuo 2020 m. sausio 1 d. eis prof. Mauro Ferrari. Jis pakeis šešerius metus ERC vadovavusį prof. Jean-Perre Bourguignon ir taps ketvirtuoju prezidentu ERC istorijoje.

Prof. Mauro Ferrari yra žinomas savo akademine veikla ir vadovaujamu darbu. Jis daug metų dirbo Jungtinėse Amerikos Valstijose, kur tapo žinomas tarpdisciplininiais moksliniais pasiekimais matematikoje, inžinerijoje, medicinoje, biologijoje bei nanomedicinoje. Manoma, kad jo įvairi mokslinė ir lyderio patirtis yra vertinga ERC siekiant, kad priešakinių mokslinių tyrimų vaidmuo ES bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos laikotarpiu 2021–2027 m. išliktų svarbus.

Prof. Mauro Ferrari pradės vadovauti prieš pat naujos programos „Europos horizontas“ (angl. Horizon Europe) pradžią 2021 m. EK šią programą įvardija ambicingiausia programa Europoje, kurioje ERC, išlaikys savarankiškumą telkti aukščiausio lygio mokslines kompetencijas. ERC biudžetas 2021–2027 m. EK siūlymu turėtų siekti  16,6 mlrd. eurų (2014–2020 m. jis buvo 13,1 mlrd. eurų).

ERC yra pagrindinė Europoje priešakinius mokslinius tyrimus finansuojanti institucija, veikianti nuo 2007 metų. Per šį laikotarpį ERC finansavo daugiau kaip 9 000 aukšto lygio mokslininkų ir daugiau kaip 50 000 doktorantų, podoktorantų ir kitų mokslinių tyrimų grupių darbuotojų.

Naujas ERC prezidentas patvirtintas š. m. gegužės 14 d. Daugiau informacijos: