Pradžia EN

Patvirtintas ES fondų investicijų lėšomis finansuojamų mokslinių idėjų mainų ir mokslinių išvykų projektų 2019 metais sąrašas

Informacija pareiškėjams ir projektų vykdytojams

Pasibaigė kvietimų Nr. 11–14 pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“  veiklą „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslinės išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“, paraiškų vertinimas ir projektų atranka. Iš viso 4 kvietimams, paskelbtiems pagal skirtingas poveikles, buvo pateiktos 724 paraiškos. Pareiškėjų prašomas finansavimas 1,72 karto viršijo numatytas lėšas. Paraiškų naudos ir kokybės vertinimo etape 587 paraiškos iš 705 (83,3 %) buvo įvertintos teigiamai, 118 paraiškų buvo atmestos, nes nesurinko minimalaus slenkstinio balo apskritai arba pagal nors vieną atrankos kriterijų. Kvietimų lėšos buvo padalintos 384 projektų dalyviams įgyvendinti mokslinius vizitus, išvykas į užsienio mokslo renginius ir stažuotes, 198 paraiškoms finansuoti neužteko kvietimams skirtų lėšų. Bendras konkursų sėkmės rodiklis – 54,5%.

Finansuojamų projektų ir projektų, kurie naudos ir kokybės vertinimo etape buvo įvertinti teigiamai, tačiau jiems neužteko kvietimui skirtų lėšų, sąrašai skelbiami čia.