Pradžia EN

Paskelbtas naujas konkursas į Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus pareigas

Lietuvos mokslo tarybos naujienos

Lietuvos mokslo taryba pakartotinai paskelbė viešą kandidatų eiti Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus pareigas atrankos konkursą. Kandidatų paraiškų laukiama iki spalio 12 dienos.

Lietuvos mokslo taryba su prašymu siūlyti kandidatus kreipėsi į Lietuvos mokslo ir studijų institucijas, mokslininkus ir kitas tyrėjams atstovaujančias organizacijas (raštas).

Lietuvos mokslo taryba konkursą skelbia vadovaudamasi Mokslo ir studijų įstatymu, Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos nuostatais ir Lietuvos mokslo tarybos darbo reglamentu.