Pradžia EN

Nauji Lietuvos–Latvijos–Kinijos (Taivano) programos projektai turėtų pritraukti įvairesnių partnerių

Informacija pareiškėjams ir projektų vykdytojams

Lietuvos–Latvijos–Kinijos (Taivano) programos trišalis komitetas, siekdamas skatinti tyrėjus intensyviau plėsti ryšius šiose šalyse, suformulavo konkurso sąlygą, padėsiančią didinti projektų vykdytojų įvairovę. Nauja sąlyga įtraukta į kovo 1 d. paskelbtą programos kvietimą teikti paraiškas.

Kvietimas yra skirtas finansuoti 2019–2020 m. bendrus Lietuvos–Latvijos–Kinijos (Taivano) mokslo projektus, kuriuos vykdo tyrėjų grupės su partneriais iš visų trijų šalių. Numatyta, kad šios programos finansavimą ankstesniais metais laimėję ir projektus vykdę tyrėjai teikdami paraiškas turi suformuoti naują partnerių grupę.

Tai gi, jei trijų šalių projekto vykdytojai jau yra gavę šios programos finansavimą 2015–2018 metais skelbtuose konkursuose, teikdami paraišką 2019 m. konkursui turi pakeisti bent vienos šalies visą projekto vykdytojų grupės sudėtį. Projektų vykdytojų sudėtis negali būti ta pati, kaip ankstesniais metais.