Pradžia EN

Lietuvos mokslo taryba skelbia mokslo konkursinio finansavimo ekspertus

Lietuvos mokslo tarybos naujienos

Lietuvos mokslo taryba, atsižvelgdama į LR valstybės kontrolės rekomendacijas ir tarptautinę praktiką, pradeda skelbti mokslo konkursinio finansavimo objektus vertinusius Lietuvos ir užsienio ekspertus. Paskelbtas 2017–2018 metų Lietuvos ir užsienio ekspertų sąrašas.

Nuostata skelbti ekspertų pavardes įvesta 2016 m. lapkričio mėn., numatant tai pradėti nuo 2019 metų. Nuo šiol Taryba kas dveji metai svetainėje www.lmt.lt skelbs ekspertus, vertinusius konkursams teiktas paraiškas bei konkursų būdu atrinktų projektų ataskaitas.

Šiuos objektus 2017–2018 metais vertino 466 ekspertai, iš jų 178 – iš užsienio. Ekspertai įvertino apie 6540 konkursinių objektų, iš jų apie 5500 paraiškų (vyko 57 konkursai) ir apie 1040 ataskaitų.

Ekspertus Taryba parenka pagal kompetencijas, kurios padėtų kokybiškai atlikti ekspertinį vertinimą.  Kiekvieną paraišką vertina mažiausiai du projekto mokslo krypties ekspertai. Parenkant ekspertus atsižvelgiama ir į netiesiogiai su vertinimo užduotimi susijusias, bet vertinant svarbias eksperto kompetencijas. Prieš pradėdamas darbą kiekvienas ekspertas pasirašo pasižadėjimą vengti interesų konflikto ir laikytis nešališkumo, konfidencialumo, sąžiningumo ir skaidrumo principų.

Paraiškas ekspertai vertina individualiai ir komisijose (mažiausia komisijos sudėtis – keturi ekspertai). Priklausomai nuo projekto sąmatinės vertės vieną paraišką individualiai vertina nuo dviejų iki keturių ekspertų. Vienas ekspertas individualiai gali vertinti ne daugiau kaip 20 vieno konkurso paraiškų. Vieną mokslo projekto ataskaitą vertina ne mažiau kaip 2 ekspertai, vienas iš kurių turi būti individualiai nevertinęs projekto paraiškos. Ne mokslo projektų ataskaitas individualiai vertina vienas ekspertas.

Mokslo konkursinio finansavimo ekspertų komisijas abiejų Tarybos komitetų – Humanitarinių ir socialinių mokslų ir Gamtos ir technikos mokslų – siūlymu tvirtina Tarybos pirmininkas.

Tarybos ekspertu gali būti Lietuvos ir užsienio tyrėjas ir menininkas, atitinkantis minimalius ekspertinei veiklai keliamus reikalavimus ir įtrauktas į Tarybos ekspertų duomenų bazę.

Ekspertų tipus, tapimo ekspertu tvarką ir reikalavimus ekspertams, ekspertų komisijos sudarymo, jos narių veiklos ir ekspertinio darbo principus, skelbimą ir kitas nuostatas nustato Lietuvos mokslo tarybos ekspertų ir jų veiklos bendrosios taisyklės ir Projektų ir jų ataskaitų ekspertinio vertinimo tvarkos aprašas. Taryba gali skelbti ekspertų sąrašą ir kitomis teisės aktų numatytomis sąlygomis. Europos Sąjungos fondų mokslo konkursinio finansavimo ekspertų sąrašai skelbiami pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisykles

Konkursinio finansavimo paraiškų ir ataskaitų vertinimą atlikusių ekspertų sąrašai.