Pradžia EN

Informacija paramos paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas paraiškų pateikėjams

Informacija pareiškėjams ir projektų vykdytojams

Informuojame, kad dėl planuojamų elektroninės sistemos atnaujinimo darbų paraiškos paramai paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas gauti bus priimamos iki 2018 m. gruodžio 31 d. 24:00 val.
2019 metais paraiškas vėl bus galima teikti nuo sausio 2 d. 13:00 val.

Platesnę informaciją apie šį nuolatinį kvietimą galima rasti PUB tinklalapyje: https://www.lmt.lt/lt/mokslo-finansavimas/parama-karjerai-mobilumui-ir-sklaidai/parama-paskelbti-mokslinius-straipsnius-ir-isleisti-knygas/580