Pradžia EN

Bus vertinamos iki š. m. birželio 18 d. gautos paraiškos dalyvauti COST veiklose

Informacija pareiškėjams ir projektų vykdytojams

Numatytas antrasis šiais metais paraiškų dalyvauti COST veiklose vertinimas. Administraciniam ir ekspertiniam vertinimui bus perduotos iki birželio 18 d. (imtinai) pateiktos paraiškos.

Pradėtos, nebaigtos pildyti ir nepateiktos paraiškos birželio 18 d. bus pašalintos iš elektroninės paraiškų priėmimo sistemos.

Paraiškos dalyvauti COST veiklose priimamos nuolatos (kvietimas teikti paraiškas). Paraiška teikiama elektroniniu būdu, užpildant formą Lietuvos mokslo tarybos elektroninėje sistemoje http://junkis.lmt.lt/. Kartu su paraiška teikiamas neatsiejama paraiškos dalimi laikomas pareiškėjo institucijos raštas.

Išsamesnė informacija teikiama telefonu (+370) 676 17398 arba e. p. agne.albrechtaite-visockiene@lmt.lt.