Pradžia EN

Naujienos

2018-11-15 Informacija pareiškėjams ir projektų vykdytojams

Europos Komisija atlieka 7BP ir H2020 finansavimą gavusių tyrėjų apklausą apie CORDIS paslaugas

Europos Komisija inicijavo nuomonės apie Bendrijos mokslinių tyrimų ir plėtros informacinės tarnybos (Community Research and Development Information Service, CORDIS) paslaugas tyrimą. Paskelbtas trumpas pasitenkinimo CORDIS paslaugomis...
2018-11-13 Kitos Lietuvos ir užsienio mokslo naujienos

Lietuvos mokslo periodikos asociacija lapkričio 30 d. rengia mokslo žurnalų leidybos aktualijoms skirtą diskusiją

Lietuvos mokslo periodikos asociacija ir Vilniaus universiteto leidykla kviečia Lietuvos mokslo žurnalų redaktorius, leidėjus, mokslo politiką formuojančių ir įgyvendinančių institucijų atstovus ir vertintojus į diskusiją „Mokslo žurnalų leidyba...
2018-11-09 Lietuvos mokslo tarybos naujienos

Lietuvos mokslo tarybos valdybos nariu paskirtas prof. habil. dr. Jūras Banys

Lietuvos Respublikos Vyriausybė į laisvą Lietuvos mokslo tarybos valdybos nario vietą patvirtino Lietuvos mokslų akademijos prezidentą prof. habil. dr. Jūrą Banį.
Archyvas