Pradžia EN

Atviroji prieiga ir Lietuva

Lietuvoje įstatymu numatyta prievolė valstybės ir privačioms institucijoms viešai skelbti mokslo rezultatus.

„1. Siekiant užtikrinti valstybės biudžeto lėšomis atliekamų mokslinių tyrimų kokybę, valstybės biudžeto lėšų panaudojimo skaidrumą, paskatinti mokslo pažangą, visi valstybinėse mokslo ir studijų institucijose atliekamų mokslo darbų rezultatai turi būti skelbiami viešai (internete ir kitais būdais), kiek tai neprieštarauja intelektinės nuosavybės ir komercinių ar valstybės ir tarnybos paslapčių apsaugą reglamentuojantiems teisės aktams.

2. Valstybės biudžeto lėšomis nevalstybinėse mokslo ir studijų institucijose atliktų mokslinių tyrimų rezultatai skelbiami viešai (internete ir kitais būdais), kiek tai neprieštarauja intelektinės nuosavybės ir komercinių ar valstybės paslapčių apsaugą reglamentuojantiems teisės aktams.“

(Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas, 45 str.)

Atvirosios prieigos prie mokslinės informacijos ir tyrimų darbo grupė prie Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos išplatino „Kreipimąsi į Lietuvos mokslo ir studijų institucijas dėl Atvirosios prieigos prie mokslinių tyrimų informacijos“, kuriame konstatavo, kad pastebimi bandymai formuoti atvirosios prieigos politiką, ruošiamos atvirosios prieigos prie universiteto mokslo darbų ir mokslinių tyrimų rezultatų nuostatos, rekomendacijos, organizuojami seminarai mokslo bendruomenei, skleidžiama informacija bendruomenei apie atvirąją prieigą ir jos naudą.

Šiandien Lietuvoje veikia šios atvirosios prieigos prie publikacijų talpyklos:

  • nacionalinė jungtinė atviros prieigos talpykla – Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka eLABa, kurios sudėtinė dalis yra elektroninių tezių ir disertacijų informacinė sistema ETD. Šios talpyklos diegimu ir plėtra rūpinsi Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacija (LMBA) ir Lietuvos akademinių bibliotekų informacinės infrastruktūros mokslui ir studijoms palaikymo ir plėtros konsorciumas (LABIIMSPPK); Lietuvos nacionalinėje bibliotekoje eLABa sukaupti duomenys patenka į tarptautines jungtines talpyklas DART-Europe, DRIVER, NDLTD ir kt.;

  • tarpinstituciniai mokslo publikacijų ir mokslo duomenų archyvai: Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvas LIDA, visatekstė duomenų bazė „Lituanistika“, „Nacionalinis atviros prieigos mokslo informacijos duomenų archyvas (MIDAS)“;

  • institucinės mokslo informacijos talpyklos. Atvirosios prieigos talpyklų archyvavimo politikos registre (Registry of Open Access Repositories Mandatory Archiving Policies, ROARMAP) skelbiama apie tris Lietuvos institucines talpyklas: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto, Vytauto Didžiojo universiteto ir Mykolo Romerio universiteto atvirosios prieigos duomenų bazės.

Lietuvos mokslo ir studijų institucijos dalyvauja tarptautiniuose atvirajai prieigai skirtuose projektuose ir iniciatyvose: 7-os Bendrosios programos projektuose OpenAIRE, OpenAIREplus.