Pradžia EN

2012–2014 metų mokslo (meno) veiklos vertinimas

Remiantis vertinimo metodikos 3 punkto nuostatomis, LR švietimo ir mokslo ministerijos raštu dėl 2012–2014 metų mokslo (meno) veiklos vertinimo, Lietuvos mokslo tarybai 2015 metais pavesta atlikti 2012–2014 paskelbtų mokslo (meno) darbų vertinimą.

Mokslo ir studijų institucijų mokslo (meno) veiklos vertinimo metodika nustato, kad vertinant fizinių, žemės ūkio, biomedicinos ir technologijos mokslo sričių straipsnius žurnaluose, įtrauktuose į „Thomson Reuters“ duomenų bazę, ne visi straipsniai gali būti įskaityti į II lygmens darbų rezultatus. Metodika įpareigoja Lietuvos mokslo tarybos ekspertus nustatyti, ar žurnalų, kuriuose Lietuvos mokslininkai paskelbė straipsnius, cituojamumo rodiklis nėra dirbtinai padidintas dėl per didelio savicitavimų skaičiaus ar kitais būdais. Tai nustačius yra parengiamas tokių žurnalų sąrašas.

2014 metai

Vertinant 2014 m. mokslo darbus pateikti siūlymai ir priimti sprendimai dėl žurnalų:

2014 metų mokslo (meno) veiklos vertinimo rezultatai:

2013 metai

Vertinant 2013 m. mokslo darbus pateikti siūlymai ir priimti sprendimai dėl žurnalų:

2013 metų mokslo (meno) veiklos vertinimo rezultatai:

2012 metai

Vertinant 2012 m. mokslo darbus pateikti siūlymai ir priimti sprendimai dėl žurnalų:

2012 metų mokslo (meno) veiklos vertinimo rezultatai:

Universitetų ligoninių 2012–2014 mokslo darbų vertinimo rezultatai

Remiantis vertinimo metodikos 3 punkto nuostatomis, LR švietimo ir mokslo ministerijos raštais dėl VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos mokslinės veiklos vertinimo ir dėl Universitetų ligoninių mokslinės veiklos vertinimo, Lietuvos mokslo tarybai 2016 metais pavesta atlikti Universitetų ligoninių 2012–2014 paskelbtų mokslo darbų bei tarptautinių projektų ir sutarčių su ūkio subjektais vertinimą.


H – humanitariniai mokslai; S – socialiniai mokslai; M – menai; P – fiziniai mokslai; A – žemės ūkio mokslai; B – biomedicinos mokslai; T – technologijos mokslai; MTEP – moksliniai tyrimai ir eksperimentinė (socialinė, kultūrinė) plėtra