Pradžia EN

Doktorantūros teisės įgijimas

Lietuvos mokslo taryba vertina Lietuvos mokslo ir studijų institucijų prašymus suteikti mokslo ir (arba) meno doktorantūros teisę, tai yra teisę vykdyti doktorantūrą, organizuoti disertacijų (meno projektų) gynimą, teikti mokslo (meno) daktaro laipsnius, išduoti mokslo (meno) daktaro diplomus. Doktorantūros teisę suteikia LR švietimo ir mokslo ministras, atsižvelgdamas į Tarybos rekomendacijas ir vertinamąsias išvadas.

Mokslo doktorantūros teisė suteikiama universitetui arba universitetui kartu su kitais Lietuvos universitetais ir (ar) mokslinių tyrimų institutais mokslo kryptyje, kurioje jie atlieka aukšto lygio mokslinius tyrimus. Taryba mokslo doktorantūros vertinimą Lietuvos mokslo ir studijų institucijose rengia kas 6 metus.

Meno doktorantūros teisė suteikiama universitetui meno studijų kryptyje, vadovaujantis jo meno ir mokslinės veiklos lygio įvertinimu. Taryba meno doktorantūros vertinimą ją vykdančiuose universitetuose atlieka kas 4 metus.

Mokslo doktorantūros studijas Lietuvoje vykdo 15 universitetų ir 11 mokslinių tyrimų institutų, meno doktorantūros – 2 universitetai (2018 m. rugsėjo mėn. duomenys).

Mokslo ir meno doktorantūros teisių įgijimą reglamentuojantys teisės aktai ir susiję dokumentai:

 


Konsultuoja vyr. specialistė Daiva Karužaitė tel. +370 676 41758, e. p. daiva.karuzaite@lmt.lt