Pradžia EN

Lietuvos–Japonijos projektai

2014 – 2016 m. dvišaliai Lietuvos-Japonijos mokslo ir sklaidos projektai buvo finansuojami konkurso būdu pagal Lietuvos mokslo tarybos ir Japonijos mokslo skatinimo organizacijos „Japan Society for the Promotion of Science“ (JSPS) susitarimą, Japonijos tyrėjams paraiškas teikiant JSPS pagal atviros partnerystės projektų ir seminarų schemą („Open Partnership Joint Projects/Seminars“) arba kitas šios šalies programas, Lietuvos tyrėjams – pagal atskirą abiejų šalių bendradarbiavimui skatinti pritaikytą paramos modelį, paraiškas teikiant Lietuvos mokslo tarybai.

Nuo 2017 m. dvišaliai kvietimai teikti paraiškas bus skelbiami ir finansavimas bendriems mokslo projektams  ir seminarų organizavimui (sklaidos projektams) bus skiriamas pagal JSPS ir Lietuvos mokslo tarybos 2016 m. rugsėjo 13 d. pasirašytą supratimo memorandumą.

Dalyvavimo ir finansavimo taisyklės

Paraiškų teikimas

 • Kvietimai teikti paraiškas skelbiami kasmet – Lietuvoje ir Japonijoje tuo pačiu metu.
 • Paraiškos konkursui teikiamos abiejose šalyse. Japonijoje paraiškos teikiamos JSPS. Lietuvos institucijos nustatytos formos paraiškas lietuvių kalba teikia Lietuvos mokslo tarybai.
 • Paraišką Lietuvoje gali teikti projekto vykdytojai (-as) kartu su vykdančiąja institucija ir partneriu iš Japonijos. 
 • Mokslo projektų trukmė – iki 2 metų. Sklaidos projektų trukmė – 12 mėnesių.

Finansuojamos veiklos:

 • Mokslo projektuose tinkamos finansuoti yra mokslinių tyrimų, jų rezultatų sklaidos bei kitų su mokslo projektų įgyvendinimu susijusių veiklų, įskaitant vizitų į partnerio Japonijoje instituciją, išlaidos.
 • Sklaidos projektuose tinkamos finansuoti yra iki vienos savaitės trukmės bendro seminaro Lietuvoje organizavimo išlaidos arba kelionės į partnerio organizuojamą bendrą seminarą Japonijoje išlaidos. Jei bendras seminaras organizuojamas Lietuvoje – tinkamos finansuoti tik seminaro organizavimo išlaidos. Jei bendras seminaras organizuojamas Japonijoje – tinkamos finansuoti tik komandiruočių į Japoniją išlaidos.
 • Projekto vykdytojų iš Lietuvos ir vykdančiosios institucijos biudžetas neturi viršyti:
 • Mokslo projekte – 80000 eurų;
 • Sklaidos projekte – 20000 eurų.

Paraiškų vertinimas ir finansavimas

 • Gautos paraiškos teikiamos administraciniam vertinimui. Administracinės patikros reikalavimus atitikusios paraiškos teikiamos ekspertiniam vertinimui.
 • Paraiškų ekspertinis vertinimas atliekamas Lietuvoje ir Japonijoje.
 • Atsižvelgiant į ekspertinio vertinimo rezultatus abiejose šalyse sprendimas dėl finansuojamų projektų sąrašo priimamas bendru Lietuvos mokslo tarybos ir JSPS sutarimu.
 • Lietuvoje sutartis dėl finansuojamų projektų įgyvendinimo administruoja Lietuvos mokslo taryba.

Programos dokumentai

Finansuojamų projektų dokumentų formos


Informaciją apie programą teikia tarptautinių programų skyriaus vyr. specialistė Živilė Ruželė, tel. 8 676 14383, e. paštas zivile.ruzele@lmt.lt