Pradžia EN

Lietuvos–Baltarusijos programa

Tyrėjams iš Lietuvos ir Baltarusijos skiriamas finansavimas vykdyti bendrus dvejų metų mokslo projektus. Konkurso būdu abiejų šalių tyrėjų grupės gali gauti paramą vykti į vizitus pas partnerius, rengti bendrus renginius bei leidinius, kurie svarbūs bendriems moksliniams tyrimams.

Konkursai rengiami pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir Baltarusijos Respublikos valstybinio mokslo ir technologijų komiteto bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje programą (pratęsta iki 2019-12-31), vykdomą pagal 2008 m. sausio 24 d. Lietuvos Vyriausybės ir Baltarusijos Vyriausybės susitarimą dėl bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje. Programos tikslas – skatinti ilgalaikį tiesioginį Lietuvos ir Baltarusijos mokslo ir studijų institucijų, mokslininkų ir tyrėjų bendradarbiavimą fundamentinių ir taikomųjų mokslinių tyrimų ir pažangių technologijų srityje.

Lietuvos–Baltarusijos programą Lietuvoje administruoja Lietuvos mokslo taryba.  Ji skelbia kvietimus teikti paraiškas, konsultuoja dalyvavimo programoje klausimais, finansuoja Lietuvos dalyvius, atlieka administracinį ir ekspertinį paraiškų bei projektų mokslinių ataskaitų ekspertinį vertinimą.  Baltarusijoje programą administruoja Baltarusijos Respublikos valstybinis mokslo ir technologijų komitetas.

Programos dokumentai

 Finansuojamų projektų dokumentų formos

Naudingos nuorodos

 


Informaciją teikia vyriausiasis specialistas Viktoras Mongirdas tel. (8 676) 19 613, e. p. viktoras.mongirdas@lmt.lt.