Pradžia EN

Parama doktorantams

Parama doktorantams

Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu doktorantams numatyta skirti finansavimą kasmet pagal dvi paramos rūšis:

  • Parama už akademinius pasiekimus. Paramos tikslas – paremti produktyviai dirbančius doktorantus, paramos dydis – ne daugiau kaip 96 bazinės socialinės išmokos dydžiai per metus.
  • Parama akademinėms išvykoms. Paramos tikslas – sudaryti sąlygas doktorantams kelti jų mokslinę kvalifikaciją dalyvaujant užsienyje vykstančiuose renginiuose, didinti doktorantų tarptautinį mobilumą, remti Lietuvos mokslinių tyrimų rezultatų tarptautinę sklaidą. Paramos dydis – ne daugiau kaip 30 bazinių socialinių išmokų dydžių; vienam doktorantui skiriama ne daugiau kaip viena parama per metus vienam renginiui.

Paraiškų konkursuose gali dalyvauti visų studijų formų doktorantai, kurių doktorantūra apmokama valstybės biudžeto lėšomis, ar kuriems yra mokama studijų stipendija:

  • mokslo doktorantai, vykdantys mokslinius tyrimus ir turintys paskelbtų ar priimtų spausdinti mokslinių darbų;
  • meno doktorantai, vykdantys tyrimus ir (ar) kuriantys, atliekantys ir viešai pristatantys meno kūrinius ir turintys kultūros ir meno leidiniuose paskelbtų ar priimtų spausdinti tyrimų ir (ar) sukurtų, atliktų ir viešai pristatytų meno kūrinių.

 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas


Informaciją teikia dr. Gražina Adamonytė, tel. 8 676 18580, e. p. grazina.adamonyte@lmt.lt (Mokslo programų skyrius, 124 kab.)