Pradžia EN

Mokslininkų grupių projektai

Mokslininkų grupių projektai – priemonė mokslininkui ar tyrėjų grupei gauti finansavimą moksliniams tyrimams savo siūloma tema atlikti. Siūlomai temai mokslininkai rengia mokslo projektus, apimančius visumą mokslinių tyrimų ir organizacinių veiksmų, kuriuos per numatytą laiką mokslininkas ar tyrėjų grupė atliks užsibrėžtiems moksliniams uždaviniams spręsti.

Konkursai vyksta tarp humanitarinių ir socialinių mokslo sričių projektų ir fizinių, biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio mokslo sričių projektų grupių.

Kaip informuoti apie finansavimo šaltinį 

 

 


Humanitarinių ir socialinių mokslų sritys:

Fizinių, biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio mokslų sritys: