Pradžia EN

Kalendorinis kvietimų planas

Kvietimų pobūdis
Programų grupės
Programos paskirtis
2020
2021
III IV I II
Tarptautinio bendradarbiavimo projektai ir tarptautiniai įsipareigojimai
BIODIVERSA      
     
COST (dalyvavimas) Nuolatinis kvietimas
Priemonės tyrėjų karjerai ir mobilumui
Parama paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas Nuolatinis kvietimas
Tyrėjų išvykų finansavimas (LINO LT)** Nuolatinis kvietimas
Užsienio mokslininkų vizitų finansavimas (LINO LT)** Nuolatinis kvietimas

** – ES struktūrinių fondų investicijų projektas 
*** –  ES struktūrinių fondų investicijų priemonė