Pradžia EN

Kalendorinis kvietimų planas

Kvietimų pobūdis
Programų grupės
Programos paskirtis
2020
2021
II III IV I
Mokslininkų inicijuoti projektai
Mokslininkų grupių projektai      
Tarptautinio bendradarbiavimo projektai ir tarptautiniai įsipareigojimai
BIODIVERSA      
     
COST (dalyvavimas)
CHIST-ERA      
EURONANOMED      
Europos jungtinė programa „Retos ligos“      
Lietuvos–Baltarusijos programa      
Lietuvos–Prancūzijos programa „Žiliberas“      
Priemonės tyrėjų karjerai ir mobilumui
Parama paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas Nuolatinis kvietimas
Podoktorantūros stažuotės***      
Tyrėjų išvykų finansavimas (LINO LT)** Nuolatinis kvietimas
Užsienio mokslininkų vizitų finansavimas (LINO LT)** Nuolatinis kvietimas

** – ES struktūrinių fondų investicijų projektas 
*** –  ES struktūrinių fondų investicijų priemonė