Pradžia EN

Kalendorinis kvietimų planas / archyvas

2019-05-16

Kvietimas teikti paraiškas konkurso būdu skirstomoms doktorantūros vietoms gauti

Lietuvos mokslo taryba (toliau – Taryba), įgyvendindama Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą „Doktorantūros studijų plėtra“ (toliau – Projektas), skelbia kvietimą teikti paraiškas konkurso būdu skirstomoms...
2019-04-26

Kvietimas teikti paraiškas studentų moksliniams tyrimams 2019-2020 mokslo metais

Studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą ugdymas vykdant tyrimus semestrų metu. Į AIKOS įtraukti universitetai, kolegijos ir valstybiniai mokslinių tyrimų institutai, kurie turi meno ar mokslo doktorantūros teisę ir (arba) kartu su universitetais...
2019-04-23

Kvietimas teikti paraiškas sklaidos projektams įgyvendinti pagal Valstybinę lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programą

Lietuvos mokslo taryba skelbia VII kvietimą teikti paraiškas sklaidos projektams įgyvendinti pagal Valstybinę lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programą. Prieš teikiant paraišką rekomenduojame susipažinti su projektų finansavimo...
2019-04-18

2019 m. kvietimas teikti paraiškas stažuotėms Europos kosmoso agentūroje

Lietuvos mokslo taryba skelbia konkursą teikti paraiškas finansavimui vienerių metų trukmės stažuotėms Europos kosmoso agentūroje gauti. Kvietimo biudžetas ‒ ne mažiau nei 100 000 eurų. Paraiškos priimamos iki 2019 m. birželio 21 d. 16.00 val.
2019-04-15

Kvietimas teikti paraiškas paramai akademinei išvykai 2019 metų II pusmetį gauti

Lietuvos mokslo taryba, siekdama sudaryti sąlygas doktorantams kelti mokslinę kvalifikaciją dalyvaujant užsienyje vykstančiuose renginiuose, didinti doktorantų tarptautinį mobilumą, remti Lietuvos mokslinių tyrimų rezultatų tarptautinę sklaidą,...
2019-04-09

Kvietimas teikti pasiūlymus konkursinės doktorantūros temų atrankos konkursui

Lietuvos mokslo taryba, įgyvendindama Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą „Doktorantūros studijų plėtra“, skelbia kvietimą teikti pasiūlymus doktorantūros temų atrankos konkursui.
2019-03-01

2019 m. kvietimas teikti paraiškas Lietuvos–Ukrainos programos projektams vykdyti

Lietuvos mokslo taryba skelbia Lietuvos–Ukrainos programos kvietimą teikti paraiškas 2020–2021 metais vykdyti bendrus mokslo projektus. Paraiškos priimamos iki 2019 m. gegužės 3 d. 15.45 val.
2019-03-01

2019 m. kvietimas teikti paraiškas Lietuvos–Latvijos–Kinijos (Taivano) programos mokslo projektams vykdyti

Lietuvos mokslo taryba (toliau – Taryba) skelbia Bendradarbiavimo tarp Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos (dabar – Švietimo, mokslo ir sporto ministerija), Kinijos Respublikos (Taivano) Nacionalinės mokslo tarybos (dabar — Mokslo...
2019-01-22

VI kvietimas teikti paraiškas mokslo projektams įgyvendinti pagal valstybinę lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016-2024 metų programą

Lietuvos mokslo taryba skelbia VI kvietimą teikti paraiškas mokslo projektams įgyvendinti pagal Valstybinę lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016-2024 metų programą.
2019-01-21

Kvietimas teikti paraiškas studentų mokslinei praktikai 2019 metais

Studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą ugdymas dalyvaujant mokslinėse vasaros praktikose.
2018-12-17

Europos Jungtinės programos „Retos ligos“ 2019 m. kvietimas teikti paraiškas

Paskelbtas tarptautinis Europos jungtinės programos „Retos ligos“ (EJP RD) 2019 m. kvietimas teikti paraiškas. Trumposios paraiškos priimamos iki 2019 m. vasario 14 d., išsamiosios – iki 2019 m. birželio 11 d.
2018-12-03

Programos NORFACE Governance kvietimas teikti paraiškas

Paskelbtas tarptautinis NORFACE tinklo mokslinių tyrimų programos „Tobulesnis demokratinis valdymas" (angl. Democratic governance in a turbulent age, Governance) ERA-NET Cofund schemos kvietimas teikti paraiškas. Trumposios paraiškos priimamos iki...
2018-11-26

QuantERA 2019 metų paraiškų kvietimas

Paskelbtas tarptautinės programos QuantERA kvietimas teikti paraiškas. Trumposios ir išsamiosios paraiškos priimamos iki 2019 m. vasario 18 d. 17:00 val. CET, paraiškos teikiamos elektroninėje paraiškų teikimo sistemoje.
2018-06-14

Programos FLAG-ERA 2019 metų išsamiųjų paraiškų kvietimas

Paskelbtas tarptautinės programos FLAG-ERA kvietimas teikti trumpąsias paraiškas tyrimų srityse „Grafenas“ ir „Žmogaus smegenys“. Trumposios paraiškos priimamos iki 2019 m. vasario 19 d. 17 val. (CET – Centrinės Europos laiku) programos FLAG-ERA...
2018-11-15

EuroNanoMed 3 programos 2019 m. kvietimas

Paskelbtas tarptautinis programos EuroNanoMed 3 2019 m. kvietimas teikti paraiškas. Trumposios paraiškos priimamos iki 2019 m. sausio 31 d., išsamiosios – iki 2019 m. liepos 1 d.
2018-10-24

Kvietimas teikti paraiškas dėl mokslo vadybininkų vizitų finansavimo (LINO LT)

Lietuvos mokslo taryba kviečia teikti paraiškas mokslo vadybininkų vizitų finansavimui gauti. Vizitai finansuojami įgyvendinant projektą „Lietuvos mokslo tarptautiškumo didinimas – MTEP ryšių plėtojimas (LINO LT)“ (Nr. 09.3.3-ESFA-V-711-04-001).
2018-10-16

CHIST-ERA programos 2018 m. kvietimas

Paskelbtas CHIST-ERA programos kvietimas teikti paraiškas. Trumposios paraiškos anglų kalba teikiamos iki 2019 m. sausio 15 d. 17:00 (CET)
2018-10-15

Kvietimas teikti paraiškas paramai už akademinius pasiekimus 2019 metais gauti

Lietuvos mokslo taryba, siekdama paremti produktyviai dirbančius doktorantus, skelbia kvietimą doktorantams teikti paraiškas paramai už akademinius pasiekimus.
2018-10-15

Kvietimas teikti paraiškas paramai akademinei išvykai 2019 metų I pusmetį gauti

Lietuvos mokslo taryba, siekdama sudaryti sąlygas doktorantams kelti mokslinę kvalifikaciją dalyvaujant užsienyje vykstančiuose renginiuose, didinti doktorantų tarptautinį mobilumą, remti Lietuvos mokslinių tyrimų rezultatų tarptautinę sklaidą,...
1 2 3 4 5 6 7 ... 16 17 18