Pradžia EN

Kalendorinis kvietimų planas

Kvietimų pobūdis
Programų grupės
Programos paskirtis
2021
2022
III IV I II
Valstybės užsakomieji tyrimai
Valstybinė lituanistinių tyrimų 2016-2024 metų programa. Mokslo projektai      
Valstybinė lituanistinių tyrimų 2016-2024 metų programa. Sklaidos projektai 09.06 - 10.06    
Tarptautinio bendradarbiavimo projektai ir tarptautiniai įsipareigojimai
COST (dalyvavimas) Nuolatinis kvietimas
CHIST-ERA    
Europos jungtinė programa „Retos ligos“    
ENUTC 02.01 - 09.23      
JPIAMR-ACTION    
M-ERA.NET 03.15 - 11.17    
Priemonės tyrėjų karjerai ir mobilumui
Parama doktorantams (akademinėms išvykoms)   10.15 - 11.15   04.15 - 05.16
Parama doktorantams (už studijų rezultatus)   10.15 - 12.15    
Parama akademinėms asociacijoms 09.03 - 10.04  
Parama mokslo renginiams      
Tyrėjų išvykų finansavimas (LINO LT)** Nuolatinis kvietimas
Užsienio mokslininkų vizitų finansavimas (LINO LT)** Nuolatinis kvietimas

** – ES struktūrinių fondų investicijų projektas 
*** –  ES struktūrinių fondų investicijų priemonė