Pradžia EN

Kalendorinis kvietimų planas

Kvietimų pobūdis
Programų grupės
Programos paskirtis
2019
2020
II III IV I
Valstybės užsakomieji tyrimai
Aukšto lygio MTEP (SMART)***      
Paralelinės laboratorijos (SMART)***      
Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016-2024 metų programa 04.23 - 05.23    
Mokslininkų inicijuoti projektai
Mokslininkų grupių projektai    
Individualūs MTEP (H2020) projektai***      
Valstybės profesorių programa***      
Tarptautinio bendradarbiavimo projektai ir tarptautiniai įsipareigojimai
BIODIVERSA      
COST (dalyvavimas) Nuolatinis kvietimas
CHIST-ERA  
EURONANOMED 11.15 - 06.30  
Europos jungtinė programa „Retos ligos“ 12.17 - 06.11  
FLAG-ERA 11.21 - 07.01    
Lietuvos–Baltarusijos programa      
Lietuvos–Latvijos–Kinijos (Taivano) programa 03.01 - 05.31      
Lietuvos–Lenkijos projektai   09.16 - 12.16  
Lietuvos–Prancūzijos programa „Žiliberas“      
M-ERA.NET 03.19 - 11.19  
NORFACE    
Parama Lietuvos–Japonijos projektams skatinti    
Parama rengusiems programos „Horizontas 2020“ paraiškas  
Stažuotės Europos kosmoso agentūroje 04.18 - 06.21      
Priemonės tyrėjų karjerai ir mobilumui
Doktorantų akademinės išvykos      
Kompetencijos kėlimas mokslinėje stažuotėje***      
Kompetencijos kėlimas mokslo renginiuose užsienyje***      
Konkursinė doktorantūra** 04.09 - 06.07      
05.16 - 06.07      
Parama akademinėms asociacijoms      
Parama doktorantams už akademinius pasiekimus      
Parama mokslo renginiams      
Parama paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas Nuolatinis kvietimas
Podoktorantūros stažuotės***      
Studentų praktika ir tyrimai*** 04.26 - 06.25      
Tyrėjų išvykų finansavimas (LINO LT)** Nuolatinis kvietimas
Užsienio mokslininkų vizitų finansavimas (LINO LT)** Nuolatinis kvietimas
Vizitas dalyvauti doktorantūros procese Lietuvos MSI***      
Vizitas į Lietuvos MSI mokslininkų kompetencijai kelti***      

** – ES struktūrinių fondų investicijų projektas 
*** –  ES struktūrinių fondų investicijų priemonė