Pradžia EN

Kalendorinis kvietimų planas

Kvietimų pobūdis
Programų grupės
Programos paskirtis
2018
2019
III IV I II
Valstybės užsakomieji tyrimai
Paralelinės laboratorijos (SMART)***      
Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016-2024 metų programa 09.21 - 10.22  
Mokslininkų inicijuoti projektai
Mokslininkų grupių projektai      
Individualūs MTEP (H2020) projektai***      
Tarptautinio bendradarbiavimo projektai ir tarptautiniai įsipareigojimai
BIODIVERSA   10.15 - 01.15  
COST (dalyvavimas) Nuolatinis kvietimas
CHIST-ERA      
FLAG-ERA II    
Lietuvos–Latvijos–Kinijos (Taivano) programa      
Lietuvos–Ukrainos programa    
M-ERA.NET
NORFACE  
     
Parama Lietuvos–Japonijos projektams skatinti      
Parama rengusiems programos „Horizontas 2020“ paraiškas 05.07 - 10.15  
Stažuotės Europos kosmoso agentūroje      
7BP projektų PVM kompensavimas    
Priemonės tyrėjų karjerai ir mobilumui
Doktorantų akademinės išvykos   10.15 - 11.15    
Kompetencijos kėlimas mokslinėje stažuotėje***      
Kompetencijos kėlimas mokslo renginiuose užsienyje***      
Parama akademinėms asociacijoms 09.19 - 10.19    
Parama doktorantams už akademinius pasiekimus   10.15 - 12.15    
Parama mokslo renginiams      
Parama paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas Nuolatinis kvietimas
Podoktorantūros stažuotės***      
Studentų praktika ir tyrimai***    
Tyrėjų išvykų finansavimas (LINO LT)** Nuolatinis kvietimas
Užsienio mokslininkų vizitų finansavimas (LINO LT)** Nuolatinis kvietimas
Vizitas dalyvauti doktorantūros procese Lietuvos MSI***      
Vizitas į Lietuvos MSI mokslininkų kompetencijai kelti***      

** – ES struktūrinių fondų investicijų projektas 
*** –  ES struktūrinių fondų investicijų priemonė