Pradžia EN

Kalendorinis kvietimų planas

Kvietimų pobūdis
Programų grupės
Programos paskirtis
2019
I II III IV
Valstybės užsakomieji tyrimai
Aukšto lygio MTEP (SMART)***    
Paralelinės laboratorijos (SMART)***      
Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016-2024 metų programa    
Mokslininkų inicijuoti projektai
Mokslininkų grupių projektai      
Individualūs MTEP (H2020) projektai***      
Tarptautinio bendradarbiavimo projektai ir tarptautiniai įsipareigojimai
BIODIVERSA 10.01 - 02.08    
COST (dalyvavimas) Nuolatinis kvietimas
CHIST-ERA    
EURONANOMED 11.15 - 07.01  
Europos jungtinė programa „Retos ligos“ 12.17 - 06.11    
FLAG-ERA 11.21 - 07.01  
Lietuvos–Latvijos–Kinijos (Taivano) programa    
Lietuvos–Lenkijos programa      
Lietuvos–Prancūzijos programa „Žiliberas“ Šiais metais kvietimai nebenumatyti
Lietuvos–Ukrainos programa    
M-ERA.NET  
NORFACE 12.03 - 02.19  
Parama Lietuvos–Japonijos projektams skatinti    
Parama rengusiems programos „Horizontas 2020“ paraiškas  
QuantERA 11.21 - 02.18      
Stažuotės Europos kosmoso agentūroje      
Priemonės tyrėjų karjerai ir mobilumui
Doktorantų akademinės išvykos    
Kompetencijos kėlimas mokslinėje stažuotėje***      
Kompetencijos kėlimas mokslo renginiuose užsienyje***      
Konkursinė doktorantūra**    
Parama akademinėms asociacijoms      
Parama doktorantams už akademinius pasiekimus      
Parama mokslo renginiams      
Parama paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas Nuolatinis kvietimas
Podoktorantūros stažuotės***      
Studentų praktika ir tyrimai***    
Tyrėjų išvykų finansavimas (LINO LT)** Nuolatinis kvietimas
Užsienio mokslininkų vizitų finansavimas (LINO LT)** Nuolatinis kvietimas
Vizitas dalyvauti doktorantūros procese Lietuvos MSI***      
Vizitas į Lietuvos MSI mokslininkų kompetencijai kelti***      

** – ES struktūrinių fondų investicijų projektas 
*** –  ES struktūrinių fondų investicijų priemonė