Pradžia EN

Įtrauki, inovatyvi ir reflektyvi visuomenė

Strateginis tikslas

Strateginis tikslas – paremti socialinių ir humanitarinių mokslų mokslinius tyrimus horizontalaus pobūdžio srityse, tokiose kaip pažangaus ir tvaraus augimo kūrimas, socialinės transformacijos Europos visuomenėse, socialinė inovacija arba Europos vaidmuo pasaulyje.

Tematika

Pagrindis dėmesys 2014–2015 m. darbo programoje skiriamas šioms temoms:

  • Naujos idėjos, strategijos ir valdymo struktūros, padėsiančios įveikti krizę Europoje (stabili ekonominė ir monetarinė sąjunga, ES plėtra, ES socialinė politika, Europos integracijos ateitis, naujausios technologijos viešajame sektoriuje).  
  • Jaunoji karta inovatyvioje, įtraukioje ir stabilioje Europoje (darbo rinka, jaunimo judumas, suaugusiųjų švietimas, jaunų žmonių įraukimas į socialinį ir politinį gyvenimą, viešojo administravimo modernizavimas).
  • Reflektyvi visuomenė: Europos kultūrinio paveldo skaitmeninimas ir išsaugojimas, Europos kultūros objektų 3D modeliavimas.
  • Europos vaidmuo pasaulyje: bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje, ES rytų partnerystė, geopolitinė padėtis Viduržemio jūros regione.
  • Naujos inovacijos formos viešajame sektoriuje, atvira vyriausybė, inovatyvūs verslo modeliai, socialinės inovacijos, informacinės ir komunikacijos technologijos mokymuisi.

Kvietimai teikti paraiškas

Teminės srities biudžetas

1,3 mlrd. Eurų (1,16 mlrd. eurų, atsižvelgiant į 2014 – 2020 m. infliaciją).

Svarbūs dokumentai ir naudingos nuorodos

Nacionalinė atstovė (NCP) – Agnė Albrechtaitė, tel. 8 676 17398, e. p. agne.albrechtaite@lmt.lt

Informaciją apie teminę sritį teikia programų koordinatorė  Agnė Albrechtaitė, tel. (+370) 676 17398, e. p. agne.albrechtaite@lmt.lt.

Atstovas ir ekspertai H2020 programos komitete

  • Atstovė – dr. Jolanta Šinkūnienė (Lietuvos mokslo tarybos Humanitarinių ir socialinių mokslų komiteto narė), tel. (8 5) 268 7228, e. p. jolanta.sinkuniene@flf.vu.lt

Ekspertai: