Pradžia EN

Lietuvos dalyvavimo statistika

2018 m. gegužės 31 d. EK duomenimis (521-o Kvietimo rezultatai):

Lietuvos institucijos dalyvavo teikiant 1804 programos  „Horizontas 2020“ paraiškas, kuriose buvo 2236 pareiškėjai iš Lietuvos, iš jų 559 – teikė paraiškas kaip koordinatoriai (25%); 

  • 260 dalyvių iš Lietuvos pateko į finansuotinų paraiškų sąrašą, iš kurių 51 – koordinatoriai (koordinatorių sėkmės rodiklis – 9,12%);

238-se su EK pasirašytose dotacijos sutartyse dėl projektų įgyvendinimo yra 293 dalyviai iš Lietuvos, iš kurių 49 – koordinatoriai. Lietuvos dalyvių biudžetas projektuose – 48,015 mln. eurų, iš jų EK skirta dotacija - 39,564 mln. eurų. Vienam dalyviui vidutiniškai tenka 135,96 tūkst. eurų;

Sėkmės rodiklis pagal dalyvavimų skaičių – 11,63 %, o pagal EK skirtas lėšas – 7,34 %;

  • Daugiausiai partnerysčių „Horizonto 2020“ projektuose Lietuva turi su Vokietija (488), Prancūzija (475), Italija (463), Ispanija (410) ir Didžiąja Britanija (330). Tarp kaimyninių šalių daugiausiai partnerysčių su Lenkija (155), tai daugiau kaip bendrai sudėjus partnerystes su Latvija (73) ir Estija (62).

Grafiniai duomenys:

Lietuvos institucijų skaičius „Horizonto 2020“  paraiškose ir finansuotinų paraiškų sąraše:

(pajuodinti po 3 aukščiausi rezultatai stulpelyje)

Teminė sritis/veikla

Lietuvos dalyvių skaičius

Pokytis (lyginant su paskutiniu duomenų atnaujinimu)

Tinkamose vertinti paraiškose

Finansuotinų paraiškų sąraše

Sėkmės rodiklis (proc.)

1. Pažangus mokslas

 

 

 

 

1.1 Europos mokslo taryba

39

1

2.56 %

1.2 Ateities ir kuriamos technologijos

63

2

3.17 %

-

1.3 Marie Sklodowska Curie veiklos

394

37

9.39 %

1.4 Mokslinių tyrimų infrastruktūros

20

8

40.00 %

-

2. Pramonės lyderystė

 

 

 

 

2.1 Informacinės ir ryšių technologijos

239

24

10.04 %

2.2 Nanotechnologijos

50

5

10.00 %

-

2.3 Naujos medžiagos

11

2

18.18 %

-

2.4 Biotechnologijos

9

0

0.00 %

-

2.5 Pažangi gamyba

57

5

8.77 %

2.6 Kosmoso technologijos

29

7

24.14 %

-

2.7 Prieiga prie rizikos kapitalo

3

0

0.00 %

-

2.8 MVĮ instrumentas

29

9

31.03 %

3. Visuomenės iššūkiai

 

 

 

 

3.1 Sveikata, demografiniai pokyčiai ir gerovė

163

7

4.29 %

-

3.2 Maisto sauga, žemės ūkis ir miškininkystė, jūrų ir vidaus vandenys, bioekonomika

101

18

17.82 %

3.3 Saugi, švari ir efektyviai naudojama energija

246

37

15.04 %

3.4 Pažangi, ekologiška ir integruota transporto sistema

112

28

25.00 %

-

3.5 Klimato kaita, aplinka, ištekliai ir žaliavos

70

11

15.71 %

-

3.6 Įtrauki, inovatyvi ir reflektyvi visuomenė

207

19

9.18 %

-

3.7 Saugios visuomenės

91

5

5.49 %

-

4. Pažangos sklaida ir dalyvavimo plėtra

89

10

11.24 %

5. Mokslas visuomenėje

154

11

7,14 %

-

6. Cross-theme

26

1

3,85 %

-

7. Euratomas (2014-2018)

32

12

37,50 %

-

 

 

 

 

 

Iš viso

2236

260

11.63

Duomenų šaltinis: E-CORDA, 2018-05-31

Atkreipiame dėmesį, kad dalyvavimo programoje „Horizontas 2020“statistiniai duomenys yra skelbiami bei viešai prieinami ir programos „Horizontas 2020“ Dalyvių portale naudojantis įrankiu DashBoard (duomenys atnaujinami kas 2 sav.), tačiau EK nurodo, kad galimi neženklūs šių duomenų skirtumai, lyginant su E-CORDA duomenimis.

Taip pat kviečiame susipažinti su EK skelbiama apibendrinta  Lietuvos dalyvavimo Horizontas 2020 programoje statistika bei programos “Horizontas 2020” įgyvendinimo 2014-2016 m. statistika.