Pradžia EN

Kosmoso technologijos

Strateginis tikslas

skatinti kurti konkurencingą ir inovacijas diegiantį  kosmoso sektorių bei mokslinių tyrimų bendriją, kad būtų kuriama ir naudojama su kosmosu susijusi infrastruktūra ir taip siekiama būsimų Sąjungos politikos tikslų bei tenkinami visuomenės poreikiai.

Tematika

  • Europos konkurencingumo, savarankiškumo ir inovacijų Europos kosmoso sektoriuje užtikrinimas
  • Daryti pažangą kosmoso technologijų srityje
  • Galimybė taikyti palydovais gautus duomenis
  • Europos moksliniai tyrimai, skirti tarptautinei kosmoso srities partnerystei paremti

Kvietimai teikti paraiškas

2018 m. kvietimai teikti paraiškas

2018–2020 m. darbo programa

Kvietimai teikti paraiškas yra skelbiami dalyvių portale

Biudžetas

1,42 mlrd. eurų.

Svarbūs dokumentai ir naudingos nuorodos

Dalyvių portalas

Nacionaliniai atstovai (NCP)

  • Juciutė Sonata (Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra), tel. (8 5) 212 7430, e. p. sonata.juciute@mita.lt
  • dr. Viktoras Mongirdas, tel. 8 676 19 613, e. p. viktoras.mongirdas@lmt.lt (alternatyvus NCP)
  • Saulius Lapienis (Lietuvos inovacijų centras), tel. (8 5) 235 6116, e. p. s.lapienis@lic.lt (alternatyvus NCP)

Atstovas ir ekspertai H2020 programos komitete

Ekspertai: