Pradžia EN

Apie programą

Horizontas 2020 – didžiausia Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programa.

Programos tikslas – kurti žinių ir inovacijų visuomenę, prisidėti prie „Europos 2020“ (iniciatyva „Inovacijų sąjunga“) įgyvendinimo ir Europos mokslinių tyrimų erdvės kūrimo.

Trukmė: 2014–2020 m.

Biudžetas: 70,2 mlrd. eurų (79 mlrd. eurų, atsižvelgiant į 2014–2020 m. infliaciją).

Programa „Horizontas 2020“ apjungia visą mokslinių tyrimų ir inovacijų ciklo finansavimą, įgyvendintą per 7-ąją bendrąją mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos programą, Konkurencingumo ir inovacijų bendrąją programą bei Europos inovacijų ir technologijų institutą.

Programa „Horizontas 2020“ sprendžia visuomenės iššūkius, padėdama įveikti atotrūkį tarp mokslinių tyrimų ir rinkos, skatindama technologinių sprendimų pritaikymą kuriant perspektyvius produktus, turinčius realų komercinį potencialą inovatyviose įmonėse.

Horizontas 2020“ struktūra 

Programą sudaro trys dalys (prioritetai):

  1. Pažangus mokslas (angl. Excellent Science) – skatinami aukšto lygio moksliniai tyrimai;
  2. Pramonės lyderystė (angl. Industrial  Leadership) – remiamos inovatyvios mažų ir vidutinių įmonės ir tyrimai pramonės technologijų srityse;
  3. Visuomenės iššūkiai (angl. Societal Challenges) – sprendžiami visuomenei svarbūs klausimai, susiję su klimato kaita, transportu, energetika, maisto sauga, saugumu ir kita.

 

Pažangus mokslas

Pramonės lyderystė

Visuomenės iššūkiai

Europos mokslo taryba

Ateities ir kuriamos technologijos

Marie Sklodowska-Curie veiklos

Mokslinių tyrimų infrastruktūra


Lyderystė didelio poveikio ir pramonės technologijų srityse (IRT, nanotechnologijos, medžiagos, biotechnologijos, gamyba, kosmosas)

Prieiga prie rizikos kapitalo

Inovacijos mažose ir vidutinėse įmonėse

Sveikata, demografiniai pokyčiai ir gerovė

Maisto sauga, žemės ūkis ir miškininkystė, jūrų ir vidaus vandenys, bioekonomika

Energetika

Transportas

Klimato kaita, aplinka, ištekliai ir žaliavos

Įtrauki, inovatyvi ir reflektyvi visuomenė

Saugi visuomenė

Pažangos sklaida ir dalyvavimo plėtra, Mokslas visuomenėje
Europos inovacijų ir technologijų institutas Jungtinis tyrimų centras EURATOMAS

 

Nacionalinių atstovų tinklas 

Europos Komisija yra sukūrusi nacionalinių atstovų (angl. National Contact Points – NCP) tinklą, apimantį visas ES valstybes nares, taip pat asocijuotas programos „Horizontas 2020“ šalis. NCP tinklus šalyse sudaro „Horizonto 2020“ teminių sričių NCP, teikantys kvalifikuotą pagalbą programos dalyviams ir pareiškėjams.

NCP tinklą Lietuvoje koordinuoja LR Švietimo ir mokslo ministerija (NCP koordinatorė – Mokslo skyriaus vedėja dr. Vilma Popovienė, tel. (85) 219 1169, el. p. vilma.popviene@smm.lt). Lietuvoje „Horizonto 2020“ NCP veiklą vykdo Lietuvos mokslo taryba, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA), Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras (MOSTA) ir Lietuvos inovacijų centras (LIC).

Lietuvos mokslo taryba administruoja šias „Horizonto 2020“ sritis:

„Horizonto 2020“ sritis

NCP funkcijas vykdantis Tarptautinių programų ar kito skyriaus darbuotojas
Europos mokslo taryba Dr. Saulius Marcinkonis (e. p. saulius.marcinkonis@lmt.lt, tel. 8 676 17 256)  
Marie Sklodowska-Curie veiklos Dr. Aistė Vilkanauskytė (e. p. aiste.vilkanauskyte@lmt.lt, tel. 8 676 17 212)
Mokslinių tyrimų infrastruktūra Dr. Viktoras Mongirdas (e. p. viktoras.mongirdas@lmt.lt, tel. 8 676 19 613)
Kosmoso technologijos* Dr. Viktoras Mongirdas (e. p. viktoras.mongirdas@lmt.lt, tel. 8 676 19 613)
Sveikata, demografiniai pokyčiai ir gerovė Dr. Saulius Marcinkonis (e. p. saulius.marcinkonis@lmt.lt, tel. 8 676 17 256)  
Maisto sauga, žemės ūkis ir miškininkystė, jūrų ir vidaus vandenys, bioekonomika* Dr. Saulius Marcinkonis (e. p. saulius.marcinkonis@lmt.lt, tel. 8 676 17 256)  
Klimato kaita, aplinka, ištekliai ir žaliavos Dr. Viktoras Mongirdas (e. p. viktoras.mongirdas@lmt.lt, tel. 8 676 19 613)
Įtrauki, inovatyvi ir reflektyvi visuomenė Agnė Albrechtaitė (e. p. agne.albrechtaite@lmt.lt, tel. 8 676 17 398)
Pažangos sklaida ir dalyvavimo plėtra Dr. Živilė Ruželė (e. p. zivile.ruzele@lmt.lt, tel. 8 676 14 383)
Mokslas su visuomene ir visuomenei* Darius Grigaliūnas (e. p. darius.grigaliunas@lmt.lt, tel. 8 676 17 308)
Jungtinis tyrimų centras Agnė Albrechtaitė (e. p. agne.albrechtaite@lmt.lt, tel. 8 676 17 398)
H2020 teisės klausimai* Vaida Miškinytė (e. p. vaida.miskinyte@lmt.lt, tel. 8 676 15 622)

*Alternatyvus NCP