Pradžia EN

Lietuvos dalyvavimas

Kiekvienais metais Lietuvos institucijų dalyvavimas COST veiklose didėja. Per paskutinius penkerius metus į COST veiklas jos jungėsi ypač aktyviai – vidutiniškai į 45 veiklas per metus. Nuo Lietuvos dalyvavimo COST programoje pradžios, Lietuvos institucijos vidutiniškai kasmet įsijungia į 26 COST veiklas.

2017 metais Lietuvos institucijų atstovai iš viso dalyvavo 193 COST veiklose, kas sudarė net 57 proc. visų 2017 metais vykdytų COST veiklų. Į COST programos veiklų valdymo komitetus nominuoti 28 Lietuvos atstovai iš 11 Lietuvos institucijų.

2017 m. Lietuvoje buvo suorganizuota 9 COST veiklų susitikimai (konferencijos, seminarai ir kt.), 1 mokymų stovykla (angl. Training Schools) ir 12 trumpalaikių mokslinių vizitų (angl. STSM – short term scientific mission).

COST asociacijos pateikta statistinė informacija.