Pradžia EN

Tarpinės NMP vykdymo ataskaitos

NMP „Agro-, miško ir vandens ekosistemų tvarumas“

2017 metų ataskaita už 2015–2017 programos vykdymo metus

Parengta 2017-12-11

 Apibendrintos ataskaitos vertinimo išvados

NMP „Link ateities technologijų“

2016–2017 metų ataskaita

Parengta 2018-01-08

Apibendrintos ataskaitos vertinimo išvados

NMP „Gerovės visuomenė“

2015–2017 metų ataskaita

Parengta 2018-01-15 

Patvirtinta Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2018-04-04 įsakymu Nr. V-168

Apibendrintos ataskaitos vertinimo išvados