Pradžia EN

Pareiškėjams

Projektų įgyvendinimą reglamentuojantys teisės aktai

Projekto paraiškos pateikimo ir vertinimo formos

Paraiškoje planuojamus rezultatus reglamentuojantys dokumentai

Su išlaidų sąmatos rengimu susiję dokumentai

2018 m. spalio 25 d. informacinio renginio, skirto VIII kvietimo mokslininkų grupių projektų paraiškų pateikėjams, medžiaga.