Pradžia EN

Lietuvos mokslo taryba skelbia konkursą į Lietuvos mokslo tarybos vykdomo projekto „Lietuvos mokslo tarptautiškumo didinimas – MTEP ryšių plėtojimas (LINO LT)“ viešojo administravimo specialisto pareigas

Lietuvos mokslo tarybos naujienos

Pareigybė: Viešojo administravimo specialistas, darbuotojas dirbantis pagal terminuotą darbo sutartį (pareigybės lygis – A2).  

Pareigybės paskirtis:  įgyvendinti 2014–2020 metų Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-ESFA-V-711 priemonės „Mokslininkų ir kitų tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ projektą ,,Lietuvos mokslo tarptautiškumo didinimas – MTEP ryšių plėtojimas (LINO LT)“ (toliau – projektas) bei pasiekti projekto tikslą – padidinti Lietuvos mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (toliau – MTEPI) potencialo tarptautiškumą bei Lietuvos atstovų dalyvavimo ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programose ir iniciatyvose sėkmės rodiklį, skatinant ir plėtojant daugiašalius Lietuvos MTEPI sektoriaus ryšius.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams

  1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.
  2. Gebėti rengti analitinę ir viešinimui skirtą medžiagą Lietuvos mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (toliau – MTEPI) klausimais.
  3. Turėti MTEPI veiklų administravimo, arba ekspertinio vertinimo organizavimo, arba duomenų analizės darbo patirties.
  4. Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo (B2 lygiu).

Dokumentai, kuriuos privaloma pateikti:

  1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.
  2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
  3. Gyvenimo aprašymą.
  4. Dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams.
  5. Užpildytą pretendento anketą.
  6. Išsilavinimą patvirtinančius dokumentus.

Dokumentai teikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą

iki 2018 m. spalio 23 d.

Pretendentų atrankos būdas: testas žodžiu (pokalbis).

Išsamesnė informacija apie konkursą teikiama tel. 8 676 15147 arba 8 676 14710.