Pradžia EN

Lietuvos mokslo taryba atnaujina Lietuvos mokslinių tyrimų infrastruktūrų kelrodį ir kviečia teikti įtraukimo į kelrodį paraiškas

Lietuvos mokslo tarybos naujienos

Lietuvos mokslo taryba atnaujina Lietuvos mokslinių tyrimų infrastruktūrų (MTI) kelrodį, kuriame artimiausiems ketveriems metams numatomos strateginės MTI raidos kryptys, ilgalaikiai MTI politikos ir vystymosi prioritetai.

Kviečiame šalies mokslo ir studijų institucijas ar jų grupes iki š. m. gegužės 31 d. teikti paraiškas įtraukti MTI į kelrodį.

Kelrodis nėra MTI finansavimo dokumentas. Kelrodyje pateikiamos nacionaliniu mastu svarbios MTI, taip pat Lietuvai aktualių Europos MTI, įtrauktų į Europos mokslinių tyrimų infrastruktūrų strategijos forumo (angl. European Strategy Forum for Research Infrastructures, ESFRI) parengtą Europos MTI kelrodį, kitų tarptautinių MTI atitikmenys, kuriuose tikslinga siekti Lietuvos narystės.