Pradžia EN

Gautų dovanų registracijos žurnalas

Eil. Nr.

Dovaną įteikė (fizinio /juridinio asmens pavadinimas)

Dovanos pavadinimas (apibūdinimas)

Dovanos įteikimo proga (aplinkybės), vieta, data

Darbuotojo, kuriam įteikta dovana, pareigos

Dovanos statusas (priimta ir saugoma, sunaikinta, grąžinta dovanotojui, kt.)