Pradžia EN

Klimato kaita, išteklių naudojimo efektyvumas, žaliavų tiekimas

Strateginis tikslas. Sukurti išteklius taupiai naudojančią ir klimato kaitos poveikiui atsparią ekonomiką, užtikrinti tvarų žaliavų tiekimą, siekiant patenkinti didėjančios pasaulio populiacijos poreikius tvariai naudojantis gamtiniais planetos ištekliais.

Vykdant veiklą būtų padedama didinti Europos konkurencingumą ir gerovę, kartu užtikrinant aplinkosauginį naudingumą ir tvarumą, ne didesnį kaip 2 °C vidutinį pasaulinės temperatūros padidėjimą bei sudarant sąlygas ekosistemoms ir visuomenei prisitaikyti prie klimato kaitos.

Tematika

  • Kova su klimato kaita ir prisitaikymas prie jo kaitos
  • Tvarus gamtinių išteklių ir ekologinių sistemų valdymas
  • Tvaraus ne energetinių ir ne žemės ūkio žaliavų tiekimo užtikrinimas
  • Perėjimo prie ekologiškos ekonomikos užtikrinimas taikant ekologines inovacijas
  • Išsamių bei tvarių pasaulinio aplinkos stebėjimo ir informavimo sistemų kūrimas

Kvietimai teikti paraiškas

Biudžetas. 2,72 mlrd. eurų (3,07 mlrd. eurų atsižvelgiant į 2014–2020 m. infliaciją)

Svarbūs dokumentai ir naudingos nuorodos

Nacionalinis atstovas (NCP) 

Atstovė „Horizonto 2020“ komitete

Ekspertai „Horizonto 2020“ komitete: